Allianz betaalt taks beleggingsverzekeringen zelf !

Allianz betaalt de taks op zijn beleggingsverzekeringen Active Invest, Allianz for a Better World en Allianz Excellence nog tot 10 december 2021 zelf. Dat zorgt ervoor dat de spaarder tijdelijk 2% extra kan beleggen.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan stijgen of dalen.

 

ActiveInvest biedt de spaarder de keuze tussen beleggen in een defensief fonds (meer obligaties, minder aandelen), een gebalanceerd fonds (met een evenwicht tussen obligaties en aandelen) en een dynamisch fonds (minder obligaties, meer aandelen). Dat maakt dat iedereen een fonds kan vinden dat bij zijn profiel past.

Ook Allianz Excellence biedt de spaarder een ruime keuze met mogelijkheden om te beleggen in aandelenfondsen, obligatiefondsen, monetaire fondsen (korte termijnbeleggingen) en gemengde fondsen.

Bij Allianz for a Better World kiest de fondsbeheerder  er dan weer voor bewust om te beleggen in aandelen en obligaties met een positieve en meetbare impact op het milieu, de maatschappij en de overheid. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties vormen hier de leidraad.

De producten zijn dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden gecommercialiseerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Dit kan uiteraard ook de spaarder zelf zijn.

 

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Van 27 september tot en met 10 december 2021 neemt Allianz die voor eigen rekening, zodat de spaarder 2% extra kan beleggen.

De actie geldt zowel voor nieuwe beleggingen als voor bijstortingen in het gamma Active Invest of Allianz for a Better World. Voor nieuwe stortingen geldt een minimale storting van 6.200 euro, bijstorten kan vanaf 1.250 euro. Voor de Excellence-contracten is er een minimum van 50.000 euro. De actie speelt niet voor contracten Excellence Plan.

Let op, de actieperiode kan wel vervroegd worden afgesloten.

 

Wil u profiteren van deze promotie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.

 

Laagste kosten
De beleggingsverzekeringen van Allianz kunnen worden onderschreven via ons kantoor. Wij verbinden ons er steeds toe om te werken aan de laagste instapkosten van de markt.