3 manieren om uw pensioenspaarpot sneller te laten groeien!

Januari is niet meteen een maand waarin men aan pensioensparen denkt. Nochtans krijgt u een grotere pensioenspaarpot bijeen door jaarlijks in januari te storten in plaats van in december. Bijna 3 miljoen Belgen doen aan individueel pensioensparen. Ongeveer de helft van hen spaart via een fonds, de andere helft via een verzekering. Die fiscaalvriendelijke manier van sparen biedt de mogelijkheid 30 procent van het gestorte bedrag te recupereren via de belastingaangifte. Het maximaal aftrekbare bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, maar de regering-Michel besliste de indexering te bevriezen. Tot 2018 kunt u tot maximaal 940 euro per jaar storten, waarvan u dus 30 procent of 282 euro recupereert.
1. Stort in januari

Voor het fiscale voordeel maakt het helemaal niet uit op welk tijdstip van het jaar u die storting doet. Een rondvraag bij de financiële instellingen leert dat een meerderheid van de spaarders het bedrag verdeelt over twaalf maanden en elke maand een deel stort. Ongeveer 20 procent van de spaarders kiest voor een eenmalige storting in december. Ze wachten dus tot de laatste dagen van het jaar om nog snel de storting te doen.

Een belangrijke vraag is of december ook de beste timing is voor wie zijn pensioenspaarpot wil maximaliseren. Het moment van storting heeft in elk geval geen impact op de taks die op uw zestigste verjaardag wordt afgerekend. Voor fondsen betaalt u een taks op een fictief rendement van 4,75 procent. Die fictieve rente begint pas te lopen vanaf het begin van het jaar volgend op de storting. Een storting in januari kost u dus evenveel taks als een storting in december.

Het moment van storting mag dan wel geen impact hebben op de taks die u betaalt, voor uw rendement is de timing wel belangrijk. Idealiter stort u het best in een fonds op het moment dat de koers op zijn laagste niveau van het jaar staat. Want dan krijgt u voor dezelfde storting de meeste deelbewijzen van het fonds.

Die perfecte timing elk jaar opnieuw nastreven is echter voor niemand weggelegd. Het is dus beter te kiezen voor een systematische manier van storten. We onderzochten met welk systeem u de voorbije 27 jaar – de start van de meeste pensioenspaarfondsen – het meest kapitaal had opgebouwd: een eenmalige storting in januari, maandelijkse stortingen of een eenmalige storting in december.

Uit de resultaten blijkt dat wie sinds 1989 telkens bij het begin van het jaar stortte, het grootste pensioenkapitaal heeft opgebouwd. Het gemiddelde kapitaal na 27 jaarlijkse stortingen bedraagt voor de acht pensioenspaarfondsen 43.873 euro. Dat is 7 procent meer dan wanneer u de stortingen telkens in december had gedaan. Ook de maandelijkse stortingen doen het beter dan de eenmalige stortingen in december. Met 42.210 euro ligt het kapitaal bijna 4 procent hoger dan bij stortingen in december, maar wel lager dan bij jaarlijkse stortingen in januari.

Het succes van de januaristortingen ligt voor de hand. Beurzen kennen een volatiel verloop, maar in de meerderheid van de gevallen sluiten ze het jaar met winst af. Dat blijkt ook uit de prestaties van de pensioenspaarfondsen. Tijdens de voorbije 27 jaar noteerden de fondsen in 19 jaren hoger aan het einde van het jaar. Door in januari te storten, koopt u tegen een lagere koers, waardoor u meer deelbewijzen opstrijkt en op 65 jaar een grotere pot bijeen hebt.

Vanzelfsprekend geldt die regel niet altijd. Tijdens de beurscrisis van 2008 vielen de pensioenspaarfondsen bijvoorbeeld met meer dan 20 procent terug. In dat jaar zou het dus beter geweest zijn om in december te storten.

Een kanttekening is wel dat u bij een storting begin januari uw centen bijna twaalf maanden vroeger van uw spaarboekje moet halen dan bij een storting eind december. Maar aan de huidige lage spaarrentes is dat niet meteen een aderlating. Vanzelfsprekend is het niet voor iedereen weggelegd om een bedrag van 940 euro in één keer op te hoesten. Ruim 86% van de spaarders werkt met een automatische opdracht. De lage drempel (minimum 10 euro per storting) spreekt vooral jongere pensioenspaarders aan. Het is niet iedereen gegeven om ineens 940 euro op te hoesten.

 

2. Kies voor lage kosten

Niet alleen de timing van de stortingen heeft een belangrijke impact op uw pensioenspaarpot. Ook de keuze van het fonds kan tot verschillen leiden. Dat toont het bijgevoegde rendementsoverzicht. Met Metropolitan-Rentastro Growth van BNP Paribas Fortis en Fintro bouwde u sinds 1989 een kapitaal op van 53.172 euro als u koos voor maandelijkse stortingen. Met VDK Pension Fund – het voormalige Accent Pension Fund – kwam u met dezelfde maandelijkse stortingen op 32.682 euro. Staar u wel niet blind op prestaties uit het verleden. Aangezien pensioensparen een langetermijnbelegging is, blijft de beheerder nooit dezelfde over de volledige looptijd van het fonds.

Een factor die veel voorspelbaarder is voor uw rendement, zijn de kosten. Die kent u doorgaans wel op voorhand. Het gaat dan vooral over de instapkosten. Die variëren naargelang het fonds tussen 0 en 3 procent. De grote meerderheid van de fondsen rekent 3 procent instapkosten aan, maar bij Argenta en Dierickx Leys betaalt u geen instapkosten. Dat kostenverschil is belangrijk. Bij elke storting gaat er 3 procent van uw bedrag af. Op termijn resulteert 3 procent instapkosten in een pensioenkapitaal dat ongeveer 3 procent lager ligt.

Behalve de instapkosten zijn er ook de jaarlijks terugkerende kosten. Die zitten verwerkt in de inventariswaarde van de fondsen en zijn dus ook meegenomen in de rendementen die de fondsen afficheren. Ook die kosten variëren naargelang de aanbieder, al zijn de verschillen niet zo groot.

3. Begin zo vroeg mogelijk

Een regel die steeds meer tot pensioenspaarders doordringt, is het belang van de vroege start. Vroeg begonnen is dubbel gewonnen bij pensioensparen. Veel heeft te maken met de samengestelde intresten. De opbrengst die uw spaarcenten genereren, levert op haar beurt ook opbrengsten op. Die sneeuwbal wordt des te groter naarmate het langer duurt. Simulaties wijzen uit dat wie start op twintigjarige leeftijd, een pensioenkapitaal verwerft dat dubbel zo groot is als iemand die tien jaar later begint.

3 aandachtspunten voor 55-plussers

  • Blijf storten na uw zestigste: Tot de leeftijd van 64 jaar kunt u fiscaal voordelig aan pensioensparen doen.
  • Bescherm uw kapitaal: schakel over naar een defensief fonds als u de leeftijd van 55 jaar bereikt.
  • Stort na uw verjaardag in het jaar waarin u 60 wordt: de taks wordt berekend op stortingen die u voor uw zestigste deed.

 

Bron: De Tijd, 20 januari 2016, http://netto.tijd.be/sparen/3_manieren_om_uw_pensioenspaarpot_sneller_te_laten_groeien.9722561-2212.art?ckc=1&ts=1453803504

Terug naar overzicht