Actie instapkosten op Patronale Starfix

Geïnteresseerde spaarders kunnen tot 30 juni  2016 via Futuria zonder instapkosten intekenen op de Starfix-spaarverzekering van Patronale Life. Enkel de 35 Euro administratiekost is nog verschuldigd.

Starfix is een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Dat betekent dat ze een minimumopbrengst garandeert. Bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen als de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Dat extraatje wordt elk jaar opnieuw bepaald, maar kan niet worden gegarandeerd.

Momenteel biedt Starfix een minimale rente van 1,25% gedurende de eerste acht jaar van de plaatsing. Daarna wordt een nieuwe basisrente bepaald.

De globale opbrengst (gegarandeerde minimumopbrengst plus winstdeelneming) kwam in 2012 en 2013 uit op 2,65%. In 2014 werd dat 2,50%. En in 2015 2,30%.

Naast Starfix kan bij Patronale ook worden ingetekend op Secure21 aan de instapkost van 0% +35 Euro. Niet als actie, bij secure21 is de instapkost via Futuria steeds deze 0% + 35 Euro. Secure21 biedt een gegarandeerde rente van 0,40% voor de hele looptijd van de overeenkomst. Voor het kalenderjaar 2016 wordt ze zelfs verhoogd tot 1,60%. Een snelle intekening betekent dus een hogere opbrengst.

Bij Secure21 bedroeg de globale opbrengst in 2012 3,45%. In 2013 werd dat 3,15%, in 2014 2,90% en in 2015 2,55%. Rendementen uit het verleden zijn echter geen waarborg voor de toekomst.

Intekenen voor 1 van deze producten kan vanaf 2.500 euro en bijstortingen zijn mogelijk vanaf 1.250 euro. Beleggingen op minstens 8 jaar zijn volgens de huidige fiscale bepalingen vrijgesteld van roerende voorheffing.

Meer info over de producten van Patronale vindt u op de vergelijkingspagina voor tak 21 van onze partner spaargids.be via onderstaande link:

Tak 21 vergelijken

 

Terug naar overzicht