AG Insurance lanceert pensioensparen en langetermijnsparen via tak23-beleggingsverzekering

Verzekeraar AG Insurance biedt voortaan ook de mogelijkheid om via een tak23-beleggingsverzekering aan pensioensparen en fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen te doen. Dat laat spaarders toe om potentieel een hoger rendement te halen dan met een klassieke tak21-spaarverzekering.

AG Insurance biedt al pensioensparen en langetermijnsparen aan via een tak21-spaarverzekering Top Rendement. Daarbij genieten de spaarders van een gegarandeerde rente. Bovenop kunnen ze nog een winstdeelneming krijgen als de herbelegging van hun premies door de verzekeraar en diens resultaten dat toelaten.

Daar komt nu de mogelijkheid bij om aan pensioensparen en langetermijnsparen te doen via een tak23-beleggingsverzekering Top Multilife. Hierbij worden de premies in een beleggingsfonds geïnvesteerd. Afhankelijk van het profiel van de spaarder kan daarbij gekozen worden uit AG Life Stability, AG Life Balanced, AG Life Growth, AG Life Neutral Portfolio en AG Life Dynamic Portfolio.

De opbrengsten van de tak23-beleggingen hangen af van de evoluties van de financiële markten. Die kunnen zowel positief als negatief zijn. Bij een stijging kunnen mooie winsten worden gerealiseerd, bij een terugval kan de spaarder een deel van zijn inleg verliezen.

Wie aan pensioensparen wil doen, moet een contract van minstens 10 jaar onderschrijven. De minimale leeftijd bij de einddatum is bovendien 65 jaar.

Fiscaal ondersteund

Het pensioensparen wordt fiscaal ondersteund. Stortingen tot 960 euro leveren een belastingvermindering op van 30% van het gestorte bedrag. Ligt de storting tussen 960 euro en 1.230 euro, dan beloopt de belastingvermindering 25% van de gestorte bedragen. Deze keuze zal beschikbaar zijn vanaf eind 2018.

Wie aan langetermijnsparen wil doen en een belastbaar inkomen van minstens 35.620 euro heeft, kan dit jaar tot 2.310 euro storten. Wie minder verdient, kan minder storten. Ook deze stortingen leveren een belastingvermindering op van 30%.

Ook na de pensioenleeftijd kan nog aan langetermijnsparen worden gedaan. De voorwaarde is wel dat u nog belastbare beroepsinkomsten heeft.

De belastingvoordelen voor het langetermijnsparen vallen wel in dezelfde korf als de afbetalingen op een hypothecaire woonlening. Vaak wordt dan ook aangeraden om te wachten met langetermijnsparen tot het krediet is afbetaald.

Laagste instapkosten.

Top Multilife en Top Rendement van AG Insurance kunnen onderschreven worden via ons kantoor. Wij verbinden ons er steeds toe om voor onder meer tak21- en tak23-beleggingen te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige anderen lopen die voor bepaalde producten op tot 6,5%.

Dit is geen promotie, maar een permanente aanbieding. U betaalt dus ook op de toekomstige stortingen verlaagde instapkosten. Wenst u een offerte te ontvangen voor één van deze producten? Contacteer dan tom@futuria.be of bel ons op het nummer 09/238 38 26.

 

Terug naar overzicht