AG Insurance maakt rendementen over 2016 voor tak21-spaarverzekeringen bekend

AG Insurance heeft de rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2016 bekendgemaakt. Contracten die recht geven op een fiscaal voordeel brachten minstens 2,25% op.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede bestaat uit een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Het gamma van Top Rendement biedt particulieren de mogelijkheid om een bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen. Bij zelfstandigen kan het worden ingezet voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), bij zelfstandige bedrijfsleiders voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en bij geconventioneerde artsen en tandartsen voor een RIZIV-contract.

Bij de spaarcontracten zoals onder meer Top Rendement en AG VAPZ waarbij de gelden belegd worden in het tak21 fonds Top Life ’99 wordt het totaal rendement over 2016 via een winstdeelneming aangevuld tot 2,25%. Overeenkomsten die al een gegarandeerde basisvergoeding hebben die hoger ligt, ontvangen geen bijkomende winstdeelneming. Bij hen stemt het globale rendement overeen met de gewaarborgde rente.

Voor de contracten die beleggen in het fonds Pension Life en die voor 1 februari 2009 werden afgesloten, wordt het totaalrendement via winstdeelneming opgetrokken voor alle contracten met een gewaarborgde rente van hoogstens 2,00%. Bij een gewaarborgde rente van 0,00% bedraagt de globale vergoeding op die manier 2,15%, bij een gewaarborgde rente van 1,00% wordt dat 2,14%, een gewaarborgde rente van 1,50% leidt tot een globale opbrengst van 2,13% en een gewaarborgde rente van 2,00% wordt opgetild tot een totaalrendement van 2,12%. De contracten met een hogere gewaarborgde rente (2,50%, 3,25% of 3,75%) krijgen geen extra winstdeelneming.

Bij de contracten Pension@Work wordt de gegarandeerde basisrente van 1,00% of 1,50% via winstdeelneming opgetrokken tot 2,25%. De contracten met een basisrente van 3,25% ontvangen geen extra winstdeelneming.

Voor de overeenkomsten Safe Return+ worden alle lage gewaarborgde rentes via de winstdeelnames verhoogd tot 1,50%. Bij de hogere gewaarborgde rentes worden geen extra winstdeelnemingen toegekend.

Bij Top Rendement Invest 0% bedraagt de gewaarborgde rente 0%. De totale opbrengst moet dus komen van de winstdeelneming. Die werd voor 2016 vastgelegd op 1,90%.

Voor Top Rendement Invest Medium en High wordt een winstdeelneming gegeven voor stortingen die genieten van een gewaarborgde rente van minder dan 2,00%. Bij een gewaarborgde rente van 0,01% klimt het totale rendement tot 1,90%. Een rente van 0,50% wordt omgezet in een rente van 1,87%, een rente van 1,00% in een totaalrendement van 1,83%, een rente van 1,25% in een globale opbrengst van 1,81% en een rente van 1,50% in een vergoeding van 1,79%. Een rente van 1,75% wordt nog opgetild tot 1,77%.

Voor de overeenkomsten For Kids, waarbij gespaard kan worden voor de kinderen of kleinkinderen, wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via winstdeelneming opgetrokken tot 2,00%. Het contract met een basisrente van 2,50% en 3,25% ontvangen geen extra winstdeelneming.

Voor de overeenkomsten AG Safe+ wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via de winstdeelneming opgetrokken tot 2,00%. Voor de contracten met een basisrente van 2,25%, 2,50% en 2,75% wordt geen bijkomende winstdeling toegekend. Op dit product wordt wel een beheerskost aangerekend van 0.5%, welke nog in mindering gaat van het rendement

Naast de tak21-spaarverzekeringen biedt AG Insurance ook een aantal tak23-beleggingsverzekeringen aan. Hierbij hangt de waarde-evolutie volledig af van de evolutie van de activa waarin wordt geïnvesteerd. Die kan zowel positief als negatief zijn. De beste prestatie in 2016 werd gerealiseerd via AG Best of Emerging Markets, dat 15,46% opbracht. De minst goede door AG Life Real Estate, dat een verlies van 6,84% liet optekenen. In 2015 was AG Best of Emerging Markets nog het minst goede fonds, AG Life Real Estate nog het best presterende. Op de tak23 producten gelden ook beheerskosten tussen 1% en 1.5%, welke ook nog in mindering gaan van het rendement.

Terug naar overzicht