AG Insurance maakt rendementen over 2018 voor tak21-spaarverzekeringen bekend

AG Insurance heeft de rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2018 bekendgemaakt. Contracten die recht geven op een fiscaal voordeel brachten minstens 1,90% op.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede is een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

AG biedt een hele waaier aan tak21-spaarverzekeringen aan. De eerste reeks is bedoeld voor de opbouw van een extra pensioenkapitaal voor particulieren (Top Rendement), zelfstandigen (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, VAPZ), zelfstandige bedrijfsleiders (Individuele Pensioentoezegging, IPT) en geconventioneerde artsen en tandartsen (RIZIV-contract).

Voor de nieuwe contracten Pension Life, die in 2018 werden afgesloten en een gegarandeerde rente van 0,75% boden, wordt voor deze categorieën via de bijkomende winstdeelneming een globaal rendement van 2,10% behaald.

Bij de contracten Top Life ’99, waarop tot eind 2017 kon worden ingestapt, wordt het totaal rendement over 2018 via een winstdeelneming aangevuld tot 1,90%. Overeenkomsten die al een gegarandeerde basisvergoeding hebben die hoger ligt, ontvangen geen bijkomende winstdeelneming. Bij hen stemt het globale rendement overeen met de gewaarborgde rente.

Voor de contracten Pension Life die voor 1 februari 2009 werden afgesloten, wordt het totaalrendement via winstdeelneming opgetrokken tot 2,10%. De contracten met een hogere gewaarborgde rente (2,50%, 2,75%, 3,25% of 3,75%) krijgen geen extra winstdeelneming.

Daarnaast biedt AG ook groepsverzekeringen aan. Bij de contracten Pension@Work werden de nieuwe Pension Life-polissen, waarop sinds begin 2018 kan worden ingetekend en die een gewaarborgde rente van 0,75% gaven, kwam de totale vergoeding na winstdeelneming uit op 2,10%. Voor de oudere contracten Top Life 99 werd het totaalrendement via winstdeelneming opgetrokken tot 1,90%. De contracten met een hogere gewaarborgde rente (2,25% of 3,25%) krijgen geen extra winstdeelneming.

Voorts zijn er contracten zonder fiscaal voordeel. Voor de overeenkomsten Safe Return+ worden alle lage gewaarborgde rentes via de winstdeelnames verhoogd tot 1,15%. Bij de hogere gewaarborgde rentes worden geen extra winstdeelnemingen toegekend.

Bij Top Rendement Invest 0% bedraagt de gewaarborgde rente 0%. De totale opbrengst moet dus komen van de winstdeelneming. Voor 2018 werd ze vastgelegd op 1,15%.

Voor Top Rendement Invest Medium en High wordt de totale vergoeding via de winstdeelneming eveneens opgetild tot 1,15%. Voor contracten met een hogere basisrente wordt geen bijkomende winstdeelneming uitgekeerd.

Voor de overeenkomsten For Kids, waarbij gespaard kan worden voor de kinderen of kleinkinderen, wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via winstdeelneming opgetrokken tot 1,60%. Het contract met een basisrente van 2,50% en 3,25% ontvangen geen extra winstdeelneming.

Yongo Moon geeft ouders en grootouders eveneens de mogelijkheid geeft om te sparen voor hun (klein-)kinderen waarbij ze zeker zijn van een gewaarborgde rentevoet van 0,50%. Na winstdeelneming stijgt het rendement over 2018 voor deze formule tot 2,00%.

Voor de overeenkomsten AG Safe+ wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via de winstdeelneming opgetrokken tot 1,60%. Voor de contracten met een basisrente van 1,75%, 2,25%, 2,50% en 2,75% wordt geen bijkomende winstdeling toegekend.

Terug naar overzicht