Allianz betaalt taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf.

Wie tussen 1 mei en 2 juli 2021, afhankelijk van de formule, minstens 25.000 of 100.000 euro (bij)stort in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet op zijn storting geen premietaks betalen. De verzekeringsmaatschappij neemt die dan zelf ten laste. Het is meteen een voordeel van minstens 500 voor de spaarder.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.Het product is dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Er wordt alleen voorheffing afgehouden indien aan de belegging toch een minimumrendement is gekoppeld én de belegging al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Tussen 1 mei en 2 juli neemt Allianz die volledig voor eigen rekening voor nieuwe stortingen of bijstortingen van minstens 25.000 euro in contracten ActiveInvest. Voor bijstortingen tussen 6.200 euro en 25.000 gebeurt dat voor de helft van de premietaks. Voor contracten Allianz Excellence en Allianz Invest neemt de maatschappij dan weer 2% voor eigen rekening als er minstens 100.000 euro wordt gestort of bijgestort.

Een vervroegde afsluiting van de actie is op elk moment mogelijk.

 

Laagste kosten

De beleggingsverzekeringen van Allianz kunnen worden onderschreven via ons kantoor. Wij verbinden ons er steeds toe om te werken aan de laagste instapkosten van de markt. Heeft u interesse in één van bovenstaande producten? Neem dan contact op via info@futuria.be of bel ons op het nummer: 09 233 13 63!

Terug naar overzicht