Allianz maakt rendementen tak21-spaarverzekeringen over 2020 bekend

Allianz maakte de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2020 bekend. De contracten met een fiscaal voordeel brachten minstens 1,80% op, wat in de huidige omstandigheden aanzienlijk is.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor de contracten Plan for Life staan stortingen uit met een gewaarborgde rente tussen 0% en 3,75%. In de spaarplannen waarvoor de stortingen recht geven op een fiscaal voordeel wordt het globale rendement voor de inlages met de laagste gewaarborgde rentes via de winstdeelnemingen opgetrokken tot 1,80%. Voor de hogere rentes wordt dan weer geen extra winstdeelneming toegekend en is het totale rendement gelijk aan het gewaarborgde rendement. Voor de contracten zonder fiscaal voordeel gebeurt de optrekking tot minstens 1,40%.

Voor contracten Employee Benefits bedraagt het minimaal brutorendement door de winstdeelneming 1,75% voor Opportunity (pensioenplannen met een gewaarborgde opbrengst op de opgebouwde reserves) en 0,75% voor Stability (pensioenplannen met gewaarborgde opbrengst op zowel de opgebouwde reserves als op de toekomstige premies)

Daarnaast beheert Allianz nog een aantal tak21-spaarverzekeringen, waarvoor geen nieuwe contracten meer worden afgesloten. De bestaande overeenkomsten blijven wel doorlopen.

Bij Invest for Life3A en Invest for Life Protect worden de laagste opbrengsten via de winstdeelnemingen verhoogd tot 0,60%.

Bij Invest for Life Dynamic en Invest for Life Dynamic3A bedraagt de gewaarborgde rente 0%. In de eerste spaarformule wordt dit via winstdeelnemingen opgetrokken tot 0,20%. In de tweede tot 1,00%.

Voor Invest for Life en Invest for Life Secure worden over 2020 geen winstdeelnemingen toegekend. De opbrengst wordt hiervoor dus beperkt tot de gewaarborgde rente.

In Invest for Life Corporate staan stortingen uit tegen gewaarborgde rentes van 0,00% tot 2,50%. Via winstdeelnemingen worden de laagste rentes verhoogd tot 0,50%. Voor de hogere rentes worden geen extra’s toegevoegd.

De contracten Allianz Excellence en Allianz Invest die tot eind 2019 werden afgesloten, bestaan dan weer uit de combinatie van een veilige tak21-spaarverzekering en een meer op rendement gerichte tak23-beleggingsverzekering. De stortingen in dit laatste deel worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds, waarvan de waarde volledig afhangt van de evolutie van de financiële markten en dus zowel kan stijgen als kan dalen.

Voor het tak 23-deel liepen de opbrengsten uiteen van -14,02% voor AE Allianz European Equity Dividend tot + 19,43% voor AE Carmignac Emerging Patrimoine.

Op het tak21-gedeelte bedraagt de gewaarborgde rente voor stortingen in Allianz Safe 0% en moet de totale opbrengst dus komen van de winstdeelnemingen. Hij bedroeg in 2020 0,50%. In de beleggingscontracten die sinds 1 januari 2020 worden afgesloten, wordt tak21 overigens niet langer aangeboden.

Allianz biedt ten slotte ook een ruim gamma van tak23-beleggingsverzekeringen aan. Het sterfonds was vorig jaar Allianz MainFirst Global Equities, dat wereldwijd belegt in aandelen van grote ondernemingen, met een rendement van 42,09%.

Terug naar overzicht