Allianz schaft beheersvergoeding op Plan for Life+ af

De verzekeringsmaatschappij Allianz rekent niet langer een beheersvergoeding aan op de aangroei van de financiële reserves die in een Plan for Life+ tak21 spaarverzekering worden opgebouwd. Dat verhoogt meteen de globale opbrengst ervan.

De opbrengst van de spaarverzekering Plan for Life+ tak21 bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede een variabele winstdeelneming die daar jaarlijks bovenop wordt gegeven als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Ze is echter niet gegarandeerd.

Om het tijdens de periode van erg lage en zelfs negatieve rentes voor Allianz niet eenvoudig was om de beoogde rendementen te halen, rekende de verzekeraar vanaf 1 april 2020 0,25% aan beheerskosten aan op de spaarreserves die sindsdien opgebouwd zouden worden in het tak21 luik . De verrekening gebeurde op maandbasis.

Intussen is de situatie op de financiële markten gewijzigd. Daarom knoopt Allianz sinds 10 oktober weer aan met de vroegere situatie en rekent de verzekeraar dus geen beheerskosten meer aan.

De beheerskosten die op de spaarreserves die tussen 1 april 2020 en 9 oktober 2022 werden aangerekend, blijven wel behouden.

Terug naar overzicht