AXA maakt rendementen tak21-spaarverzekering over 2019 bekend

AXA heeft de rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2019 bekendgemaakt. Voor de fiscaal aangemoedigde secure-pensioenplannen kwamen ze net als de voorbije jaren op minstens 1,55% uit. Bij spaarverzekeringen voor kleine ondernemingen zijn er zelfs formules met een opbrengst van 2,00%.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Daar bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen als de evolutie op de financiƫle markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor het pension plan fiscsecure bedraagt de gewaarborgde rente en de winstdeelneming over 2019 in totaal 1,55%, tenzij er een hogere gewaarborgde rente werd bepaald. In dat geval telt uiteraard die hogere gewaarborgde rente. Voor stortingen in 2020 wordt op deze contracten overigens al een basisrente van 0,75% gewaarborgd.

Ook voor winlife wordt de totale opbrengst over 2019 door de winstdeling opgetrokken tot minstens 1,55%. Voor opti-plan is dat tot minstens 0,75%. Contracten met een hogere gewaarborgde rente krijgen in beide gevallen geen extra winstdeelneming. Op de twee contracten kan nog worden gespaard, maar er worden geen nieuwe overeenkomsten meer afgesloten.

Daarnaast kon de voorbije jaren bij AXA ook worden ingeschreven op een aantal contracten, waarvoor geen fiscaal voordeel werd gegeven. Voor het niet-fiscale opti-plan bedraagt de totale vergoeding over 2019 minstens 0,75%. Contracten met een hogere gewaarborgde rente krijgen geen extra winstdeelneming. Voor het pension plan free-secure, het niet-fiscale winlife en de andere contracten blijft de totale vergoeding overigens sowieso beperkt tot de gewaarborgde rente.

In het gamma van tak21-spaarverzekeringen voor kleine ondernemingen leverde pension plan pro secure over 2019 een globaal rendement van 2,00% op. Voor nieuwe stortingen geldt net als vorig jaar een gewaarborgde basisrente van 1,00%.

Voor stars for life secure bedraagt het globaal rendement over 2019 1,90%, tenzij er een hoger gewaarborgde rente is. Voor nieuwe stortingen er momenteel een gewaarborgde basisrente van 0,75%.

Voor stars for life crest, dat geen gewaarborgde basisrente heeft, bedraagt de totale vergoeding over 2019 zelfs 1,95%.

Voor de formules die beleggen in pro50 bedroeg het rendement eveneens 1,95%, voor winlife flex kwam het op 1,90% uit, tenzij er een hogere gegarandeerde basisrente was. Voor de formules die beleggen in het opti-fonds kwam het totale rendement uit op 0,75%, tenzij er ook hier een hogere gewaarborgde rente was. Voor deze laatste groep van formules worden overigens geen nieuwe contracten meer afgesloten. Er kan wel worden bijgestort op reeds geopende rekeningen.

Terug naar overzicht