AXA maakt rendementen tak21-spaarverzekering over 2021 bekend

AXA maakte de globale rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2021 bekend. Voor de fiscaal aangemoedigde secure-pensioenplannen kwamen ze op minstens 1,45% uit. Bij spaarverzekeringen voor kleine ondernemingen waren nog zelfs formules met een opbrengst van 1,90%. En wie op een nog hoger rendement mikte, kon terecht bij een tak23-formule die gekoppeld was aan een beleggingsfonds. Hier liep de opbrengst op tot 11,05%.

Voor particulieren

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Daar bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor pension plan fiscsecure, waarvoor de stortingen bij de opbouw van een extra kapitaal tegen de pensioenleeftijd in aanmerking komen voor een belastingvermindering, bedroegen de gewaarborgde rente en de winstdeelneming over 2021 in totaal 1,45%, tenzij er een hogere gewaarborgde rente werd bepaald. In dat geval telt uiteraard die hogere gewaarborgde rente. Voor stortingen in 2022 wordt op deze contracten alvast al een basisrente van 0,50% gewaarborgd.

Ook voor winlife wordt de totale opbrengst door de winstdeling opgetrokken tot minstens 1,45%. Contracten die al een hogere gewaarborgde rente hebben, krijgen daar geen extra winstdeelneming meer bovenop.

Voor opti-plan wordt de globale opbrengst dan weer geplafonneerd op de gewaarborgde rente.

Op deze laatste twee contracten kan nog worden gespaard, maar er worden geen nieuwe overeenkomsten meer afgesloten.

Daarnaast kon de voorbije jaren bij AXA ook worden ingeschreven op een aantal contracten, waarvoor geen fiscaal voordeel wordt gegeven. Het gaat onder meer om het niet-fiscale opti-plan, het pension plan free-secure en het niet-fiscale Winlife. Voor al deze contracten blijft de totale vergoeding eveneens beperkt tot de gewaarborgde rente.

Voor kleine ondernemingen

In het gamma van tak21-spaarverzekeringen voor kleine ondernemingen leverde pension plan pro secure over 2021 dan weer een globaal rendement van 1,90% op. Voor nieuwe stortingen geldt net als vorig jaar een gewaarborgde basisrente van 1,00%. Na aftrek van kosten en taksen komt dit ongeveer op 1,80% netto.

Voor stars for life secure bedraagt het globaal rendement 1,65%, tenzij er een hoger gewaarborgde rente is. Voor nieuwe stortingen er momenteel een gewaarborgde basisrente van 0,50%.

Voor stars for life crest, dat geen gewaarborgde basisrente heeft, bedraagt de totale vergoeding eveneens 1,65%.

En ook voor de formules die beleggen in pro50 bedroeg het rendement vorig jaar 1,65%. Dat gold eveneens voor winlife flex, tenzij er hier een hogere gegarandeerde basisrente was.

Voor de formules die beleggen in het opti-fonds klokte het totale rendement af op de gewaarborgde rente. Met uitzondering van pension plan pro secure worden voor de overige formules geen nieuwe contracten meer afgesloten. Er kan wel worden bijgestort op reeds geopende rekeningen.

 Tak23

AXA biedt overigens niet alleen de mogelijkheid om een pensioenkapitaal op te bouwen via een formule met gewaarborgde rente, maar ook door de kiezen voor een formule waarbij de opbrengst gekoppeld is aan de prestatie van een beleggingsfonds. Door de goede prestatie van de aandelenmarkten in 2021 leverden die ook mooie rendementen op. Plan Plan R Valor haalde vorig jaar een rendement van 11,05%.Voor Pension Plan AXA IM Multi Funds P was dat 9,09%, voor Pension Plan AXA IM Optimal Balance 7,11% en  voor Pension Plan Ethna Aktiv E 4,10%.

 

 

Wil u meer weten?Aarzel dan niet en neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.

Terug naar overzicht