Baloise verlaagt gewaarborgde rentes

Baloise Insurance verlaagt vanaf 15 oktober 2016 de gewaarborgde rente op zijn spaarverzekeringen. Vanaf 1 november zakken vervolgens ook de vergoedingen op de groepsverzekering. Gelden die nog voor die datums op de rekening van de maatschappij worden gestort, genieten nog van de oude voorwaarden.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit een gegarandeerde basisvergoeding, die eventueel nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming als de evolutie op de financiƫle markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor de contracten waaraan een fiscaal voordeel verbonden is, zakt de gewaarborgde rente op 15 oktober van 1,20% naar 0,75%. Dat is met name het geval voor het VAPZ, het Sociaal VAPZ, de RIZIV-overeenkomsten voor medische vrije beroepen, de Individuele Pensioentoezeggingen voor Zelfstandigen en de Save Plan-formules voor pensioensparen en fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen.

Voor de contracten zonder fiscaal voordeel daalt de gewaarborgde rente van 0,65% naar 0,35%. Dat is het geval voor de Save Plan-formule met Vrij Sparen, het Junior Plan, Invest en Invest26.

Voor de klassieke levensverzekeringen worden premieverhogingen vanaf 15 oktober opgerent tegen de nieuwe interestvoet van 0,30 %.

 

Voor de groepsverzekeringen en de Individuele Pensioentoezeggingen voor loontrekkenden zakt de intrest op de nieuwe stortingen op 1 november van 1,50% naar 0,75%. Op de oude stortingen blijven de toegekende tarieven van kracht tot hun vervaldag.

Voor overeenkomsten die niet enkel in een rentegarantie op de opgebouwde reserves voorzien, maar ook op de toekomstige premies blijft de gewaarborgde rentevoet van toepassing voor het bestaande premieniveau op 1 november 2016. Toekomstige premieverhogingen worden vanaf die datum opgerent tegen 0,30%. Ook voor nieuwe aansluitingen vanaf 1 november geldt de nieuwe interestvoet.

 

Ook voor de spaar- en beleggingsverzekeringen die destijds werden onderschreven bij Mercator en Nateus worden ten slotte eveneens dalingen in het vooruitzicht gesteld.

Terug naar overzicht