Combineer uw woonbonus volop met het fiscaal voordeel op het langetermijnsparen

Heeft u sinds 2016 een woonlening afgesloten waarvoor u de fiscale voordelen van de geïntegreerde woonbonus geniet, dan belet wellicht niets u om ook volop te profiteren van een belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Tot voor kort werd geoordeeld dat dit slechts in zeer beperkte mate kon.

Wie in Vlaanderen een hypotheeklening heeft afgesloten voor het kopen of bouwen van de woning waar hij effectief woont, krijgt een belastingvermindering van 40 procent op het bedrag dat hij het jaar voordien heeft betaald aan aflossing van het kapitaal, aan intresten en aan premies voor de schuldsaldoverzekering (indien fiscaal aangegeven), met een maximumpremie van 1.520 euro. De eerste tien jaar van de lening wordt dat maximum verhoogd met 760 euro indien de woning waarin de belastingplichtige woont ook zijn enige woning is. En daar kan nog eens 80 euro bijkomen indien de aanvrager bij het aangaan van zijn lening minstens drie kinderen ten laste heeft. De totale belastingvermindering kan zo uitkomen op 40 procent x (1.520 euro + 760 euro + 80 euro) of 944 euro + uitgespaarde gemeentebelasting.

Het voordeel geldt per persoon. Twee mensen die samen een lening hebben lopen, genieten dus elk ten volle van de belastingvermindering.

Een andere vorm van sparen met een belastingvoordeel is het langetermijnsparen. Hierbij zorgt de burger voor een aanvullend kapitaal tegen het moment dat hij de pensioenleeftijd bereikt. Dat gebeurt via een tak21 of tak23-spaarverzekering. Op de gestorte bedragen krijgt de spaarder dan een belastingvermindering van 30 procent.

Tot voor kort werd aangenomen dat het globale bedrag voor de geïntegreerde woonbonus en het langetermijnsparen waarop de belastingvermindering wordt berekend samen niet hoger mocht zijn dan 2.310 euro. Wie dus al de woonbonus had, had daardoor meestal geen of slechts weinig ruimte om nog een bijkomend fiscaal voordeel voor het langetermijnsparen te genieten.

Een antwoord van de FOD Financiën maakt nu komaf met deze beperking. De dienst stelt dat er twee afzonderlijke fiscale korven zijn, die beide opgevuld kunnen worden:

– de geïntegreerde bonus met 40 procent aan belastingvermindering op een maximumkorf van 1.520 (basisbedrag) / 2.280 (eerste tien jaar en enige woning) / 2.360 euro (minstens 3 kinderen ten laste bij het aangaan van de lening en het langetermijnsparen).

– het langetermijnsparen met een belastingvermindering van 30 procent op maximum 2.310 euro.

De geïntegreerde woonbonus is sinds 2015 een Vlaamse materie, terwijl het fiscale voordeel op het langetermijnsparen een federale materie betreft.

Opgelet: deze regeling geldt niet voor hypothecaire leningen afgesloten tot 2015, waarop de ‘oude’ woonbonus van kracht is. Bij die kredieten is de combinatie weliswaar mogelijk, maar vallen de belastingverminderingen nog wel in dezelfde korf. Als het maximum van de oude woonbonus reeds genoten wordt, zal er hier weinig of geen fiscaal voordeel meer voor het federaal langetermijnsparen gegeven kunnen worden. Ook voor Brussel of Wallonië geldt deze regeling niet, maar bestaan wel andere voordelen.

 

Heeft u interesse in fiscaal aangemoedigd langetermijnsparen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor via sales@futuria.be of op het nummer 09/233 13 63. U kan ook steeds alle producten langetermijnsparen vergelijken via Spaargids.be

 

Terug naar overzicht