Credimo verhoogt tarieven kapitalisatiebons

Credimo verhoogt vanaf 1 november 2022 de tarieven op enkele tak21-spaarverzekeringen. Daarnaast stijgen ook de vergoedingen voor een reeks tak26-kapitalisatiebons.

Bij een tak21-spaarverzekering krijgt de begunstigde een gegarandeerde basisrente op zijn storting. Elk jaar kan die nog worden aangevuld met een variabele winstdeelneming als de verzekeraar de storting met winst kan herbeleggen en zijn resultaten dat toelaten.

Vanaf 1 november 2022 stijgt de gewaarborgde rente voor de tak21-spaarverzekeringen Credo21 Safe en Credo21 Safe Plan bij Credimo van 0,50% naar 1,00%. Die van de Credo21 Bon gaan zelfs van 0,50% naar 1,50%.

Daarnaast biedt Credimo ook hogere tarieven voor tak26-kapitalisatiebons. Het gaat om een formule waarbij de rente wordt gekapitaliseerd en op het einde van de rit in eenmaal wordt uitgekeerd. Op die rente is dan wel roerende voorheffing verschuldigd. Er is geen winstdeelneming. Ze komen dus overeen met een kapitalisatiekasbon.

Voor de Optibon-life (belegging op 2 jaar vast) stijgt de rente van 0,40% naar 0,75%. Op de Tribon-life (belegging van 3 jaar vast) gaat ze van 0,70% naar 1,00%, op de Quattrobon-life (belegging van 4 jaar vast) van 0,80% naar 1,10%, op de Credibon-life (belegging op vijf jaar vast) van 0,90% naar 1,25%, op de Premiumbon-life (belegging op zes jaar vast) van 0,90% naar 1,30%, op de Progresbon-life (belegging op zeven jaar vast) van 0,90% naar 1,35% en op de Octabon-life (belegging op acht jaar vast) van 1,00% naar 1,40%.

Daarnaast stijgt de rente op de Kapbon-life (belegging van acht jaar, maar de belegger kan zijn kapitaal na 1 jaar kosteloos opvragen) van 0,05% naar 0,40% en op de Decenniumbon-life (belegging van tien jaar vast, met hier wel een mogelijkheid van jaarlijkse winstdeelneming bovenop de basisrente) van 1,20% (+ eventuele winstdeelneming) naar 1,50% (+ eventuele winstdeelneming).

Terug naar overzicht