Financiële gevolgen altijd groter dan voorzien bij een zwaar schadegeval

Meer dan de helft van de bedrijven die geconfronteerd worden met een grote schade na een brand of een ontploffing gaan ondanks een goede brandverzekering binnen de vijf jaar toch nog over de kop. Die verzekering dekt immers alleen de directe brandschade en niet het verlies aan omzet of de vaste kosten die blijven doorlopen. Hetzelfde geldt voor de gederfde winsten. Een goede bedrijfsschadeverzekering kan veel oplossen.

Wie met een brand of een ontploffing wordt geconfronteerd, krijgt via de brandverzekering een vergoeding om een gebouw en machines herop te bouwen. Maar daarmee staan die er niet meteen opnieuw. Er verloopt altijd een periode tussen het schadegeval en de heropstart. Niet zelden duurt die ook langer dan gewenst: een leverancier laat op zich wachten, een vergunning wordt niet meteen afgeleverd,….

Intussen blijven de algemene kosten voortlopen, stappen klanten over naar een concurrent en moet u bijkomende kosten maken, bijvoorbeeld omdat u een tijdelijk onderkomen en machines moet huren.

Die laatste zaken worden zelden gedekt in de brandverzekering. Wil u hiervoor toch een verzekering, dan dient u een polis bedrijfsschade te nemen. In dat geval kunt u de moeilijke periode financieel overbruggen alsof er zich geen schadegeval heeft voorgedaan.

Voor het verzekerde bedrag kunt u opteren voor een vast bedrag per dag onderbreking, of voor een uitbetaling op basis van de verwachte jaaromzet. Voor ondernemingen met voldoende historiek kan hierbij worden teruggevallen op de resultatenrekening, voor een opstartend bedrijf kan rekening worden gehouden met de vooruitzichten die werden opgenomen in het financieel plan dat elke nieuwe firma moet neerleggen bij de notaris. In beide gevallen kan nog een aanpassingsclausule worden opgenomen om wisselvalligheden van het ene op het andere jaar te compenseren.

Bedrijven onderschatten schaarbeweging

Ondanks het onmiskenbare nut van een bedrijfsschadeverzekering sluiten maar drie op de tien ondernemingen een dergelijke polis af. Dat wijst erop dat heel wat bedrijfsleiders de schaarbeweging van een groot ongeval blijven onderschatten. Enerzijds drogen de inkomsten op, anderzijds blijven de vaste kosten en moeten zelfs nog extra uitgaven worden gedaan. De getroffen firma’s zullen hierdoor in het beste geval terugvallen op hun reserves. Zijn die er niet of onvoldoende, dan moet de bank via een overbruggingslening voor de oplossing zorgen, wat niet altijd evident is. Is geen van beide een optie, dan moet de redding komen van een extra inbreng van de aandeelhouders.

Het is dan ook niet overdreven om de bedrijfsschadeverzekering te beschouwen als een levensverzekering voor uw bedrijf. Hou daarbij in gedachten dat er bij het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering een wachttermijn is, waarbinnen een schadegeval niet wordt gedekt.

Overbrugging duur snel 1,5 jaar

De samenstelling van een bedrijfsschadeverzekering is maatwerk. Een productiebedrijf zal meer te verzekeren hebben dan bijvoorbeeld een dienstverlenende onderneming.

Het bedrijf kan de activiteiten kiezen die verzekerd worden, alsook de periode die het wil overbruggen. Een verzekeraar als AXA wijst er alvast op dat een bedrijfsleider met drie perioden moet rekening houden. De eerste is die van het voorbereiden van de heropbouw, die al snel drie maanden in beslag neemt. Daarin moet o.m. het terrein worden schoongemaakt, moeten bouwplannen worden gemaakt, vergunningen worden aangevraagd en nieuwe machines worden besteld. De tweede fase is die van de effectieve heropbouw. Niet alleen van het pand en de machines, maar eventueel ook die van de technische documentatie en de computerinfrastructuur. Voor deze fase rekent de verzekeraar al snel een jaar. En dan is er ten slotte de fase van de heropbouw van het klantenbestand. Kunnen alle klanten al onmiddellijk weer worden beleverd of hebben sommige klanten intussen elders contracten afgesloten? De verzekering bedrijfsschade dient immers niet te stoppen op het moment dat de productie weer draait, maar kan doorlopen tot op het ogenblik dat de oude resultaten van voor het schadegeval weer worden gerealiseerd, weliswaar met een maximumtermijn.

Kostprijs hangt af van brutomarge

De kostprijs van een bedrijfsschadeverzekering hangt onder meer af van de risicograad van de betrokken bedrijfsactiviteit, alsook van de brutomarge die de onderneming behaalt. De polis heeft immers tot doel om ervoor te zorgen dat de resultaten van de onderneming er daadwerkelijk uitzien alsof er geen schadegeval zou zijn geweest.

Doorgaans geldt de verzekering standaard bij de zogenaamde Flexa-gevaren: bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen. Verder is er dekking na machinebreuk en voor alle bouwplaatrisico’s. Voor andere gevaren zoals storm, hagel, botsing van landvoertuigen, rook, waterschade, elektrische risico’s, arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, vandalisme en kwaadwilligheid, de accidenteel inwerkingtreding van sprinklers of glasbreuk is de dekking dan weer optioneel.

De raad van een goed adviseur is hierbij onontbeerlijk. Uw accountant kan u zeker helpen met het in kaart brengen van het financiële plaatje van uw bedrijf. Een goede verzekeringsmakelaar met kennis terzake kan u bijstaan bij het opstellen van de juiste verzekering voor uw bedrijf tegen een correcte prijs.

Terug naar overzicht