Lage instapkosten voor nieuwe spaarverzekering van Athora

Verzekeringsmaatschappij Athora lanceert een nieuwe tak21-spaarverzekering Serenity II Basic voor mensen die op iets langere termijn willen sparen.

Een tak21-spaarverzekering biedt een gegarandeerde basisrente. Daar bovenop kan de spaarder nog een winstdeelneming krijgen indien de financiƫle markten en de toestand van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. Dit wordt jaarlijks bekeken.

Bij Serenity II van Athora bedraagt de gegarandeerde basisrente 0,01% voor de eerste 8 jaar. Dat maakt dat het gros van de opbrengst wellicht van de winstdeelneming wordt verwacht.

De opbrengst van de tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing. De spaarverzekering moet dan wel minstens 8 jaar worden behouden zonder terugtrekkingen of er moet een overlijdensdekking van minstens 130% aan gekoppeld zijn.

Inschrijven op deze nieuwe spaarverzekering kan vanaf 10.000 euro. Latere bijstortingen kunnen al vanaf 1.000 euro.

De maximale instapkosten op het product bedragen 2,45%. Via ons kantoor betaalt u slechts 0,45% instapkost zolang het tegoed op de spaarverzekering lager ligt dan 50.000 euro. Boven die grens worden zelfs geen instapkosten meer aangerekend.

De beheerder van de spaarverzekering houdt een maandelijkse beheersvergoeding van 0,015% af. En bij de intekening moet ook rekening worden gehouden met 2% verzekeringstaksen.

De spaarverzekering kan ook op twee namen worden genomen. De maximale leeftijd van de jongste bij onderschrijving is 80 jaar. Dit product biedt ook de mogelijkheid om aan successieplanning te doen en iemand die u dierbaar is iets buiten erfdeel te schenken.

De tegoeden op de spaarverzekeringen van Athora vallen onder de overheidswaarborg van 100.000 euro per persoon en per instelling. Mocht de verzekeraar zijn verplichtingen niet kunnen nakomen, dan komt de Belgische overheid tot dat bedrag over de brug.

Heeft u interesse in dit product? Contacteer ons op 09 233 13 63 voor meer informatie of mail naar beleggingen@futuria.be!

Terug naar overzicht