Let op voor putten in de weg!

Temperaturen die onder 0°C zakken, laten zich tijdens maar ook na de winterprik stevig voelen. Het bewijs zijn de putten op vooral lokale en gewestwegen. Dergelijke obstakels kunnen een ongeval veroorzaken. Automobilisten lopen dan weer risico op een platte band of problemen met de ophanging. Voor motorrijders is het dan weer een helse klus om niet ten val te komen. Wie kan aansprakelijk worden gesteld?

De schadelijder moet kunnen aantonen dat degene die hij of zij aansprakelijk acht, ook wel degelijk verantwoordelijk gesteld kan worden. De bewijsvoering moet dus steunen op:

  • De opgelopen schade;
  • De fout of het gebrek van de zaak, hier dus het wegdek;
  • Het oorzakelijk verband tussen de schade en de fout.

Wat moet ik doen bij schade?

  • Neem foto’s van de schade en van het wegdek net na het schadegeval. Uit veiligheidsoverwegingen is dat niet altijd mogelijk. Neem in dat geval contact op met de politie en laat een proces-verbaal opstellen. Ook een aangifte bij de verzekeraar en het gemeentebestuur is aan te raden.
  • Vraag eventueel een bewijs wanneer het voertuig moet worden getakeld;
  • Ga na of er personen kunnen getuigen;
  • Laat de schade vaststellen door een erkend garagist of expert.

Snel handelen is enorm belangrijk. Dat en het verzamelen van zoveel mogelijk bewijzen, maakt het verhaal van de verzekerde des te sterker. Zo moet de weggebruiker bijvoorbeeld bewijzen dat nergens aangegeven stond dat het wegdek in een slechte staat was, dus per definitie bewijzen dat de schade onvermijdbaar was.

Artikel 10 van het verkeersreglement

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen een vrijgeleide krijgt op de openbare weg. Er zijn verkeersregels waaraan we ons moeten houden, zoals artikel 10 van het verkeersreglement:  

1° Elke bestuurder moet zijn snelheid regelen zoals vereist wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in het bijzonder de meest kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en de lading van zijn voertuig; zijn snelheid mag geen oorzaak zijn van ongevallen, noch het verkeer hinderen.

2° De bestuurder moet, rekening houdend met zijn snelheid, tussen zijn voertuig en zijn voorligger een voldoende veiligheidsafstand houden.

3° De bestuurder moet in alle omstandigheden kunnen stoppen voor een hindernis die kan worden voorzien.

Wat zegt mijn verzekeraar?

Wie over een omniumverzekering beschikt, ziet zijn materiële schade door een slecht wegdek vergoed. Wie enkel over een BA-autoverzekering beschikt, draait zelf op voor de herstelkosten. Een rechtsbijstandsverzekering is dan weer onontbeerlijk. Waarom? Simpelweg omdat het vaak een huzarenstukje is om de aansprakelijke wegbeheerder aan te duiden en vooral om te bewijzen dat de wegschade onvermijdelijk aan de oorsprong ligt van de schade aan het voertuig.

Aandachtige burger

Wie een beschadigde weg opmerkt, kan dat als aandachtige burger melden via:

Bron: AXA

Terug naar overzicht