Nieuwe voorwaarden bij Curalia

Curalia biedt haar klanten nieuwe voorwaarden vanaf 1 oktober 2015. Het nieuwe product zal Curanova heten en is volledig anders. Het eigenaardige aan deze wijziging is dat ook de gewaarborgde rentevoet op de bestaande reserve wijzigt. Klanten van Curalia hebben dan ook een document gekregen ter ondertekening waarbij ze kunnen kiezen uit de volgende opties 3 opties:

1. U bent niet akkoord met de nieuwe voorwaarden

  • De bestaande reserve, dit zijn de bedragen die reeds gespaard werden in het verleden, blijft opgerent aan de contractueel overeengekomen rentevoeten: deze ligt historisch tussen 2,35% en 4,75%.
  • Nieuwe stortingen brengen 0% rendement op.
  • De instapkosten op nieuwe stortingen blijven gelijk aan 6,95%.
  • U kan een contract opstarten bij een andere maatschappij voor uw toekomstige stortingen. Via Futuria en http://www.spaargids.be/sparen/vapz.html kan u intekenen aan de laagste instapkosten op de markt.

2. U bent wel akkoord met nieuwe voorwaarden

  • De volledige reserve, ook uw stortingen van de voorbije jaren, krijgt vanaf 1 oktober een jaarlijks variabele rentevoet van 1,5% + winstdeelname.
  • Jaarlijks wordt de rentevoet vastgelegd in december voor het volgende jaar.
  • Nieuwe stortingen brengen 1,5% + winstdeelname.
  • De instapkosten blijven gelijk aan 4,95%

3. U transfereert uw reserves naar een andere verzekeringsmaatschappij

  • Mogelijk zonder kosten voor sociaal VAPZ. Individueel te bekijken in functie van resterende looptijd, intrestvoeten, …
  • Mogelijk met betaling personenbelasting voor het gedeelte opgebouwd via Riziv-toelagen. Dit is geen interessante piste, daar u een groot deel van de opgebouwde spaarcenten verliest.

Het spreekt voor zich dat het interessant is in te stappen bij een nieuwe verzekeraar en de bestaande spaargelden te laten staan bij Curalia. Zo behoudt u de gewaarborgde rendementen op uw bestaande reserve en geniet u intussen ook van de laagste instapkosten op de markt voor uw toekomstige premies.

Vergelijk hier de beste rendementen en laagste instapkosten op de markt.

Terug naar overzicht