News

Verzekeraar Allianz neemt voor nieuwe contracten Allianz Invest en Allianz Excellence die voor 31 mei 2016 worden afgesloten 1% van de premietaks voor eigen rekening. Dat betekent dat de klant zelf ook maar 1% moet betalen. Allianz Invest en Allianz Excellence combineren een tak21-spaarverzekering...

Als ondernemer bent u gewend om te gaan met risico's. Het verlies van een klant, een verkeerd advies, niet betalende debiteuren, een toeleverancier die niet op tijd levert, de wisselende prijzen van grondstoffen maar ook ziekte of ongeval kunnen uw inkomsten in hoge mate...

Vanaf donderdag 25 februari tot en met zondag 6 maart 2016 vindt Batibouw plaats in de Heizelpaleizen in Brussel (Brussels Expo). Bij de grootste bouwbeurs van België vindt u ook dit jaar alles rondom diensten en producten bij de bouw, renovatie en inrichting van een woning. Aanbiedingen in de...