Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2017 bekend

Verzekeraar Patronale heeft de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2017 bekendgemaakt.

Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen wordt voor deze spaarformule over 2017 een globale opbrengst van minstens 1,85% gehaald. De stortingen waarvoor de som van de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger ligt, ontvangen deze hogere vergoeding.

De opbrengst van de spaarverzekering Starfix en Safe 21 bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor 8 jaar, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Voor 2017 leidt de winstdeelneming ertoe dat de spaarverzekering minstens 1,70% opbracht. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente hoger is, ontvangen deze hogere vergoeding.

Heeft u nog vragen betreffende uw contract of u wenst een tak21-contract te onderschrijven aan de laagste instapkosten van de markt? Aarzel dan niet om ons te contacteren door te mailen naar ellen@futuria.be of bel ons op 09/233 13 63.

Terug naar overzicht