Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2018 bekend en start 2019 met actie

Verzekeraar Patronale heeft de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2018 bekendgemaakt. Door de winstdeelnemingen komt de minimale opbrengst ervan uit op 1,70%. Momenteel doet de maatschappij ook een actie. Wie voor eind februari een storting doet of een nieuw contract tekent, krijgt alvast een minimale gewaarborgde rente van 1,25%, die later nog kan worden verhoogd via een winstdeelneming.

Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen wordt voor deze spaarformule over 2018 een globale opbrengst van minstens 1,85% gehaald. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger liggen, ontvangen deze hogere vergoeding.

De opbrengst van de spaarverzekeringen Safe21, Starfix en Fructisafe bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor 8 jaar, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Voor 2018 leidt de winstdeelneming ertoe dat de betrokken spaarverzekeringen minstens 1,70% opbrachten. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente hoger is, ontvangen deze hogere vergoeding.

Actie

Wie voor eind februari een storting doet of een nieuw contract opstart, geniet overigens van een verhoogde startrente. Voor starfix, safe21 en fructisafe biedt Patronale in de actieperiode een gewaarborgde minimumrente van 1,25%. Voor Secure is dat 0,25% levenslang en bijkomend 1% voor 2019. Voor al deze spaarverzekeringen kan het rendement later nog worden verhoogd met een winstdeelneming.

Laagste instapkosten

Ons kantoor heeft er zich toe verbonden om voor onder meer tak21- en tak23-beleggingen te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige andere lopen die voor bepaalde producten op tot 6,5%. Dit is geen promotie, maar een permanente aanbieding. U betaalt dus ook op de toekomstige stortingen de verlaagde instapkosten.

Overzicht van de verschillende producten:

Patronale life Secure 21

Patronale life Starfix

Patronale life Safe 21

Patronale life Fructisafe

Terug naar overzicht