Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2019 bekend

De tak21-spaarverzekeringen van Patronale hebben over 2019 minstens 1,50% opgebracht. Voor Secure21 was dat zelfs 1,65%.

Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen wordt voor deze spaarformule over 2019 een globale opbrengst van minstens 1,65% gehaald. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger liggen, ontvangen deze hogere vergoeding.

De opbrengst van de spaarverzekeringen Safe21, Starfix en Fructisafe bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor 8 jaar, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Voor 2019 leidt de winstdeelneming ertoe dat de betrokken spaarverzekeringen minstens 1,50% opbrachten.

Voor de contracten Starfix, Fructisafe en safe 21 waarvan de garantieperiode van 8 jaar en 1 maand verstreken is geldt voor starfix, fructisafe en safe 21 een jaarlijks herzienbare intrestvoet van 0.5% voor 2019 (0.30% voor 2020), hiervoor werd het totaalrendement van 0.80% toegekend, wat eerder uitzonderlijk is. De meeste verzekeraars geven na de garantieperiode een lager rendement dan de nieuwe contracten.

Voor Secure21 contracten die een levenslang gewaarborgde rente hebben die lager is dan 1.65%, wordt ook een rendement van 1.65% toegekend.

 

Terug naar overzicht