Patronale maakt opbrengsten tak21-spaarverzekeringen over 2021 bekend.

De tak21-spaarverzekeringen van Patronale hebben over 2021 minstens 1,30% opgebracht. Voor Secure21 was dat zelfs 1,45%.

Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele rentevoet uitgekeerd, die elk jaar opnieuw op voorhand wordt vastgelegd. En ten slotte is er een eventuele winstdeelneming, die achteraf kan worden gegeven en afhangt van de resultaten van Patronale Life. Die laatste component is echter niet gegarandeerd.

Door de winstdeelnemingen wordt voor deze spaarformule over 2021 een netto opbrengst van minstens 1,45% gehaald. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente en de jaarlijks variabele rente hoger liggen, ontvangen deze hogere vergoeding.

De opbrengst van de spaarverzekeringen Safe21, Starfix en Fructisafe bestaat dan weer uit een gegarandeerde rente voor 8 jaar, die eventueel kan worden aangevuld met een winstdeelneming.

Voor 2021 leidt de winstdeelneming ertoe dat de betrokken spaarverzekeringen minstens 1,30% opbrachten.

Voor de contracten Starfix, Fructisafe en Safe 21 waarvan de garantieperiode van 8 jaar en 1 maand verstreken is geldt voor Starfix, Fructisafe en Safe 21 een jaarlijks herzienbare intrestvoet van 0.5% voor 2021 (0.30% voor 2020).De meeste verzekeraars geven na de garantieperiode een lager rendement dan de nieuwe contracten.

Voor Secure21 contracten  is het totale netto rendement, na toevoeging van de winstdeelname over boekjaar 2021, minimaal 1,45%.

Voor het boekjaar 2021 wordt dus een winstdeelname toegekend aan reserves met een totale intrestvoet lager dan 1,45%, zodanig dat het totale netto rendement minimum steeds 1,45% bedraagt.

Deze winstdeelnamecijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring van het winstdeelnameplan door de algemene aandeelhoudersvergadering van Patronale Life NV en de Nationale Bank van België.

 

Wil u meer weten in verband met beleggingsverzekeringen? Neem dan vandaag nog met ons contact op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.

Terug naar overzicht