Rendement tak21 Vivium loopt op tot 2 procent

Verzekeraar Vivium maakte de totale opbrengsten van zijn spaarverzekeringen over 2020 bekendgemaakt. Ze lopen op tot 2 procent.

Wie via Vivium een extra kapitaal wil opbouwen tegen de pensioenleeftijd kan kiezen tussen de formules Capiplan en Capi 23.

Capiplan is een pure tak21-spaarverzekering. Dit betekent dat de gestorte bijdragen genieten van een gewaarborgde basisrente, die eventueel aangevuld kan worden met een winstdeelneming. Die laatste wordt toegekend als de verzekeringsmaatschappij de storting met winst kan herbeleggen en haar resultaten dat toelaten. Ze kan van jaar tot jaar verschillen en is dus niet op voorhand gegarandeerd.

Bij Capi 23 worden de stortingen belegd in een tak21-spaarverzekering, maar worden de toegekende winstdeelnemingen nadien in een aparte tak23-beleggingsverzekering geïnvesteerd. De opbrengst hiervan hangt af van het fonds waarvoor gekozen wordt. De waarde van dit deel kan zowel stijgen als dalen.

Voor de contracten groepsverzekering met een gewaarborgde rente van 0% wordt een winstdeelneming van 2% gegeven zodat het totale rendement op die 2% uitkomt. Een contract met een basisrente van 0,45% wordt aangevuld met een winstdeelneming van 1,30% tot 1,75%. Een overeenkomst met een basisrente van 0,75% wordt met een winstdeelneming van eveneens 0,75% gelift naar 1,50%. En een contract met een basisrente van 1% krijgt er een winstdeelneming van 0,25% bovenop.

Voor de contracten VAPZ, POZ, Top-Hat Plan en Top-Hat Plus Plan (IPT) – alle bestemd voor de opbouw van een extra pensioenkapitaal voor zelfstandigen – met een totale duurtijd kleiner dan tien jaar en voor koopsommen die gestort werden in contracten VAPZ, POZ, Top-Hat Plan en Top-Hat Plus Plan (IPT) met een resterende duurtijd kleiner dan 10 jaar wordt de winstdeelname over 2020 verminderd met 0,50%.

Voor de contracten van individuele pensioenvorming, die doorgaans genieten van een fiscale ondersteuning, krijgen de contracten met een gewaarborgde rente van 0% een winstdeelneming van 1,75%. Voor overeenkomsten met een basisrente van 0,45% komt er via winstdeelneming 1,00% bij zodat ze in totaal 1,45% opbrengen. Contracten met een basisrente van 0,75% worden via de winstdeelneming verhoogd tot 1,00%. Contracten met een gewaarborgde rente van 1% of meer krijgen er geen winstdeelneming bij.

Voor de formules voor vrij sparen zonder fiscaal voordeel wordt de opbrengst van contracten met een gewaarborgde rente van 0% via de winstdeelneming naar 1,25% gebracht. Voor de andere contracten gebeurt dat tot 1,00%. Overeenkomsten met een gewaarborgde rente van meer dan 1,00% krijgen er geen extra winstdeelneming bij.

Terug naar overzicht