Rendement tak21 Vivium loopt op tot 2,10 procent

Verzekeraar Vivium heeft de totale bruto opbrengsten van zijn spaarverzekeringen over 2019 bekendgemaakt. Ze lopen op tot 2,10 procent.

Wie via Vivium een extra kapitaal wil opbouwen tegen de pensioenleeftijd kan kiezen tussen de formules Capiplan en Capi 23.

Capiplan is een pure tak21-spaarverzekering. Dit betekent dat de gestorte bijdragen genieten van een gewaarborgde basisrente, die eventueel kan aangevuld worden met een winstdeelneming. Die laatste wordt toegekend als de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Ze kan van jaar tot jaar verschillen en is dus niet op voorhand gewaarborgd.

Bij Capi 23 worden de stortingen belegd in een tak21-spaarverzekering, maar worden de toegekende winstdeelnemingen nadien in een aparte tak23-beleggingsverzekering geïnvesteerd. De opbrengst hiervan hangt af van het fonds waarvoor gekozen wordt. De waarde kan zowel stijgen als dalen.

Voor de contracten groepsverzekering met een gewaarborgde rente van 0% wordt een winstdeelneming van 2,10% gegeven zodat het totale brutorendement op die 2,10% uitkomt. Een contract met een basisrente van 0,45% wordt aangevuld met een winstdeelneming van 1,55% tot 2,00%. Een overeenkomst met een basisrente van 0,75% wordt met een winstdeelneming van 1,05% gelift naar 1,80%. En een contract met een basisrente van 1%, krijgt er een winstdeelneming van 0,50% bovenop.

Voor de contracten van individuele pensioenvorming, al dan niet met fiscale ondersteuning, krijgen de contracten met een gewaarborgde rente van 0% een winstdeelneming van 1,80%. Voor overeenkomsten met een basisrente van 0,45% komt er via winstdeelneming 1,30% bij. Contracten met een basisrente van 0,75% worden verdubbeld tot 1,50%. En contracten met een gewaarborgde rente van 1% ontvangen nog 0,50% winstdeelneming. Voor overeenkomsten met een gewaarborgde rente van meer dan 1% is er geen extra winstdeelneming meer.

Deze regeling geldt ook voor de overeenkomsten Safe Premium, Safe Profit, Safe Extra, Safe Plus en Diamond Plus.

Terug naar overzicht