Tak21-spaarverzekeringen anno 2020, interessant of voorbijgestreefd?

Afgelopen weken werd er opnieuw veel geschreven in verband met de zin of onzin van tak21-spaarverzekeringen. Wij zochten voor u de voordelen en valkuilen van deze beleggingsvorm uit.

 

Gegarandeerde basisopbrengst

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een gewaarborgde rente voor acht jaar. Het tweede is een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Die samenstelling is meteen ook een van de belangrijkste voordelen van een tak21-spaarverzekering, de waarde ervan kan nooit zakken want de intrest is niet onderhevig aan beursschommelingen.

Wel bestaan er formules waarbij de gewaarborgde rente nul is, maar dan komt elke opbrengst van de winstdeelname. Een negatieve rente wordt op vandaag niet toegepast. In het slechtste geval is er voor een bepaald jaar dan geen opbrengst.

Door de algemene daling van de rentevoeten zijn de globale opbrengsten van tak21-spaarverzekeringen de voorbije jaren weliswaar mee gedaald, toch worden nog mooie opportuniteiten geboden. Zo krijgen spaarders die tussen 1 augustus 2020 en 15 september 2020 geld beleggen in de tak21-spaarverzekeringen Starfix, Safe21 en Fructisafe van Patronale Life gedurende de eerstvolgende acht jaar een gegarandeerde rentevoet van 1,05%. En die kan dus nog worden verhoogd met een mogelijke winstdeelname.

Rekening houdende met de gemiddelde intrest van 0.11% van een spaarrekening, doet u dus geen slechte zaak om een tak21-spaarverzekering af te sluiten wanneer u de gelden voor 8 jaar kan missen.

 

Staatsgarantie

Naast een gegarandeerde minimumopbrengst is er een gunstige fiscale behandeling. Indien het contract minstens 8 jaar wordt aangehouden, is de opbrengst vrijgesteld van roerende voorheffing. Hetzelfde geldt indien er een overlijdensdekking is van minstens 130% van het ingebracht kapitaal.

Verder geniet een tak21-spaarverzekering ook van staatsgarantie. Net als op een klassieke spaarrekening zijn de tegoeden gedekt tot 100.000 euro per persoon en per maatschappij, mocht de verzekeraar zijn verbintenissen niet kunnen nakomen.

 

Successieplanning

Ten slotte leent de spaarverzekering zich om een begunstigde naar keuze aan te duiden. Dat kan bijvoorbeeld een kind of een kleinkind zijn. Het is dus een ideale manier om voor hen te sparen. Mocht er later toch een haar in de boter komen, dan kan u nog steeds de begunstigde aanpassen. U kan dit product dus gebruiken voor uw successieplaning maar het geeft u daarnaast ook de complete vrijheid om nog steeds over uw gelden te beschikken indien nodig.

 

Opgelet met kosten die uw rendement opslorpen

Tegenover die voordelen staan ook enkele aandachtspunten. Zo moet u rekening houden met 2% premietaks. Die wordt door de overheid eenmalig afgehouden op het instapbedrag. Voor wie zijn tak21-spaarverzekering voldoende lang laat doorlopen en de taks dus kan spreiden over heel wat jaren, vallen die dus mee.

Daarnaast moet u rekening houden met de instapkosten en mogelijke beheerskosten die de maatschappij aanrekent. Die kunnen stevig oplopen, maar u kunt ook kiezen voor een verzekeringsmaatschappij met erge lage instapkosten. Zo heeft bijvoorbeeld makelaar Futuria zich ertoe verbonden om met de laagste kosten te werken zodat u maximaal kan genieten van uw rendement.

Ten slotte kunnen er ook uitstapkosten van toepassing zijn, maar die zijn doorgaans alleen van toepassing wanneer u in de eerste jaren alweer uitstapt. Die kosten kan u dus perfect vermijden. Het is trouwens niet aan te raden om voor het einde van de eerste acht jaar uit te stappen. Dit is niet enkel nefast voor het globale rendement van uw belegging, u zal, in de meeste gevallen, ook roerende voorheffing betalen.

 

Conclusie

Het afsluiten van een tak21-spaarverzekering is nog steeds interessant. Voor de voorzichtige belegger die geen risico wenst te nemen met zijn spaargelden en van een hoger rendement wenst te genieten dan een spaarrekening, is een tak21-spaarverzekering zeker een aanbeveling.

De belangrijkste tip hierbij is dat je je als klant goed laat begeleiden en uitkijkt voor te hoge kosten zodat u uw opbrengst niet in rook ziet opgaan.

 

Overzicht van alle tak21-spaarverzekeringen

Terug naar overzicht