Tak44 biedt oplossing aan wie pensioensparen in veiligheid wil brengen

Wil je bij het naderen van de pensioenleeftijd voor je pensioensparen of je langetermijnsparen vlot kunnen overstappen van een belegging in aandelen naar een formule met kapitaalszekerheid, dan is een tak44-spaarformule misschien wel aangewezen. Ze wordt in België gecommercialiseerd door Allianz, AXA en Baloise.

Het pensioensparen en het langetermijnsparen hebben allebei als doel een extra kapitaal te vormen tegen de pensioenleeftijd of later. Beide formules genieten ook van een fiscaal voordeel. De stortingen ervoor geven recht op een belastingvermindering van 30%. Wie voor het pensioensparen het maximum van 940 euro stort, moet 282 euro minder aan belastingen betalen. En wie aan het langetermijnsparen het maximum van 2.260 euro besteedt, ziet zijn belastingfactuur met 678 euro krimpen.

Vrije keuze

Voor het pensioensparen hebben de spaarders de keuze tussen het aanbod van een bank en dat van een verzekeraar.

In het eerste geval wordt de storting belegd in een pensioenspaarfonds, waarbij de uiteindelijke opbrengst volledig afhangt van de gang van zaken op de beurzen, die zowel positief als negatief kan zijn.

In het tweede geval heeft de spaarder onder meer de keuze tussen het storten van zijn bijdrage in een tak21-spaarverzekering en een tak23- beleggingsverzekering. Bij een tak21-spaarverzekering genieten de spaarders een vaste basisrente, die nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming indien de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. De belegging kan dus niet in waarde zakken. De tak23-beleggingsverzekering is het alternatief van de verzekeraar voor een pensioenspaarfonds. De stortingen worden ook hier geïnvesteerd in een fonds met aandelen en/of obligaties, waardoor de waarde kan schommelen.

Voor het langetermijnsparen is er een keuzemogelijkheid minder. Dit kan alleen bij een verzekeraar. Meestal wordt daarbij gekozen voor een tak21-spaarverzekering, maar ook een tak23-beleggingsverzekering is mogelijk.

Het probleem

Aan jonge spaarders wordt vaak aangeraden te starten met een pensioenspaarfonds bij de bank of een tak23-beleggingsverzekering bij de verzekeraar. Op termijn leverden aandelen meer op dan vastrentende beleggingen. En bij een eventuele (forse) terugval van de beurzen hebben ze de tijd om nog een en ander echt te trekken. Wie op latere leeftijd instapt krijgt dan weer vaak de raad meer voorzichtigheid in te bouwen omdat een slechte timing nefaste gevolgen kan hebben.

Een aantal spaarders wil beide kunnen combineren: starten met een belegging met een hoger risico en op latere leeftijd het reeds opgebouwde kapitaal verhuizen naar een formule zonder risico. De fiscale wetgeving laat dit echter niet zomaar toe. Het kan alleen door het reeds gevormde kapitaal vervroegd op te vragen, maar dat wordt enorm zwaar belast.

De oplossing

Toch kan dit vrij eenvoudig worden opgevangen via een belegging in een tak44-formule. Dit is een contract waarin een tak21-spaarverzekering en een tak23-beleggingsverzekering worden gecombineerd. De spaarder kan zelf kiezen waarin hij start. Hij kan ook overstappen van het ene naar het andere compartiment zonder het contract te verlaten. Bij het langetermijnsparen kan het kapitaal vrij van een risicovolle tak23 naar een risicoloze tak21 worden overgezet, bij pensioensparen moet het volledige bedrag worden overgeplaatst, wil men een fiscale boete vermijden.

De tak44-formules kunnen worden onderschreven bij Allianz, AXA en Baloise. De consumentenorganisatie Test-Aankoop gaf in een recente uitgave van haar blad Invest de voorkeur aan de polis van Allianz. De maatschappij hanteert immers de laagste kosten. Bovendien kan de klant die aan langetermijnsparen wil doen er zelf de einddatum kiezen, zelfs al is dat op zijn 100ste verjaardag. Bij Baloise ligt er een grens op 80 jaar, bij AXA op 75 jaar. De aangewezen fondsen waarin dan kan worden belegd via de verzekering Allianz Plan for life+ zijn AI Strategy Dynamic, AI Strategy Balanced of AI Strategy Neutraal. Maar ook het Pension Plan van Axa met het fonds R Valor wordt een aanrader genoemd voor het langetermijnsparen.

 

Meer info? Vul onderstaand formulier in en wij bezorgen u vrijblijvend een persoonlijke offerte. Twijfel niet om ons te contacteren via sales@futuria.be of telefonisch op het nummer 078/15.68.00. Wij bieden u een perfecte service op maat en dit aan lage kostprijs.

Vergelijk ook deze formules op www.spaargids.be/sparen/pensioensparen

Terug naar overzicht