Uw belastingaangifte optimaliseren zodat u volgend jaar minder belastingen betaalt

Besparen door geld uit te geven? Het kan door specifieke uitgaven die recht geven op belastingvermindering. Via uw fiscale aangifte van volgend jaar betaalt de fiscus u namelijk volgend jaar een stukje terug. Wij geven alvast enkele tips hoe uw extra belastingvoordeel kan genieten!

Sluit een contract fiscale rechtsbijstand af.

Wie een verzekering rechtsbijstand heeft afgesloten, kan vanaf 1 september 2019 rekenen op een fiscaal voordeel. Bedoeling van de nieuw wet “toegang tot het recht” (Wet Geens) is om de rechtspraak toegankelijk te houden én bescherming te bieden tegen de soms aanzienlijke kosten van een juridisch geschil. In vergelijking met onze buurlanden hebben weinig Belgische gezinnen dergelijke verzekering. Premies geven recht op een belastingvermindering van 40 procent, met een maximaal fiscaal voordeel van €124. De aftrekbare polis rechtsbijstand dient echter aan een aantal minimumvoorwaarden te voldoen.

 

Doe aan pensioensparen!

Iedere Belgische rijksinwoner die minimum 18 jaar is en maximaal 65 jaar, kan een polis pensioensparen onderschrijven en genieten van een belastingvoordeel van 30% op de gestorte premie. Het maximale bedrag bedraagt dit jaar €990. Indien u een bedrag wenst te investeren van €1270 dan geniet u een belastingvoordeel van 25%.

Een contract pensioensparen levert u niet enkel al een mooi fiscaal voordeel op, u kan er ook al een mooi appeltje voor de dorst mee opbouwen voor uw pensioen.

 

Heeft u al gedacht aan langetermijnsparen?

Het langetermijnsparen kan u perfect combineren met een contract pensioensparen, net zoals voorgenoemd contract kan u ook hier genieten van 30% belastingvoordeel op de gestorte premie. De premie die u mag storten in een polis langetermijnsparen wordt berekend aan de hand van uw nettobelastbaar inkomen, met een maximum van €2390 in 2020.

Tot 2016 mocht u jammer genoeg het langetermijnsparen niet combineren met de woonbonus. Dit werd echter aangepast waardoor u met een hypothecair krediet afgesloten vanaf 1/1/2016 en voor een huis aangekocht in Vlaanderen alsnog van fiscaal voordeel van een polis langetermijnsparen kan genieten in combinatie met uw woonbonus. In Brussel en Wallonië is de woonbonus integraal afgeschaft waardoor langetermijnsparen ook mogelijk is.

Benieuwd naar uw potentieel fiscaal voordeel? U kan uw premie makkelijk HIER berekenen!

 

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW), de onbekende fiscale korf.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (verkort: VAPW) is een nieuwe oplossing voor werknemers die geen of een beperkte groepsverzekering hebben, om een extra aanvullend pensioen op te bouwen. De bijdrage wordt eenvoudigweg afgehouden van uw nettoloon door uw werkgever.

Deze spaarvormen kan u dan ook perfect combineren met pensioensparen en langetermijnsparen. Dit betreft een derde fiscale korf die u dus kan benutten om uw aanvullend pensioen op te bouwen.

De werknemer kiest zelf hoeveel hij spaart. Er is wel een bovengrens. Het bedrag mag per jaar niet hoger zijn dan maximaal 1.620 euro of 3 procent van het referentieloon van twee jaar geleden. Het gaat om het brutojaarsalaris dat aan de socialezekerheidsbijdragen is onderworpen. De pensioenrechten die de werknemer al in de loop van het tweede voorafgaande jaar (N-2) heeft opgebouwd, worden van dat maximum afgetrokken. Zo blijft het VAPW beperkt tot werknemers met helemaal geen of met een laag aanvullend pensioen. Ook hier geeft elke gestorte premie recht op 30% belastingvoordeel.

Terug naar overzicht