Uw contract VAPZ – aanpassing premie kalenderjaar 2018

De premie VAPZ wordt bepaald op basis van een referentie-inkomen waarbij jaarlijks de controle moet gebeuren of dit inkomen is gewijzigd en indien nodig de premie aan te passen.

Om voor u deze controle te kunnen doen, vragen wij of u nu al dit bedrag kan doorgeven.

Waar vindt u deze info?

Op het eerste trimestriële vervaldagbericht dat u ontvangt van uw sociaal verzekeringsfonds voor de betaling van uw voorlopige sociale bijdragen van het eerste trimester.

U mag gerust een kopij hiervan overmaken.

Aandachtspunt:

Indien u een contract heeft afgesloten bij AG Insurance, ontvangt u van de maatschappij rechtstreeks een communicatie met de vraag deze info door te geven via hun site. Wij worden geïnformeerd indien u van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

 

Heeft u vragen? Vul onderstaand contactformulier in of mail valerie@futuria.be!

 

Terug naar overzicht