Verzeker uw aansprakelijkheid als consultant tegen superscherpe voorwaarden bij Futuria

Eén van de basisregels van ons recht is dat, indien u door uw fout schade berokkent aan iemand anders, u deze schade zal moeten vergoeden. Als consultant kan u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade door foutieve adviesverlening of foutieve implementatie bij een van uw klanten.

Een misnoegde klant kan een schade-eis tegen u indienen en/of u dagvaarden. Onze ervaring leert dat de geëiste schadevergoedingen de hoogte ingaan en dat partijen sneller deze weg kiezen om schade te recupereren. In de gevallen waarin de consultant wordt vrijgesproken, kunnen de gerechtskosten ook aanzienlijk oplopen.

 

Verzekering Superior Consultant Liability

De verzekering Superior Consultant Liability werd ontworpen op basis van de noden en risico’s van de consultancy sector. Deze specifieke polis biedt een ruim aantal uitbreidingen en geeft u een uitstekende bescherming voor uw verschillende aansprakelijkheidsrisico’s.

Naast verdedigingskosten dekt deze polis ook uw aansprakelijkheid:

* voor beroepsfouten

* voor extra-contractuele schade aan derden gedurende de uitbating van uw onderneming

* voor schade aan toevertrouwde goederen (bv. meetapparatuur in bruikleen)

* in verband met producten die u levert

 

Enkele voorbeelden wat deze polis in realiteit dekt:

BA Beroep – Verlies van Data

Een consultant in productie en logistiek wenst de operationele efficiëntie van een site te verhogen en maakt daartoe gebruik van het ERP systeem van de klant. Door een fout wist hij belangrijke leveranciersdata van de voorbije 4 jaar. De data kan gelukkig terug samengesteld worden, maar de wedersamenstellingskosten lopen op tot €95.000. Deze verzekering zal hierin tussenkomen

BA Uitbating

Een juridisch consultant neemt deel aan een meeting bij zijn klant en stoot in de vergaderruimte de beamer om, die op een kan vers gezette koffie valt. De koffie komt terecht op de handen van een financiële consultant die ook aan deze vergadering deelneemt. De financiële consultant is hierdoor 3 weken werkonbekwaam. Zowel de materiële schade aan de beamer ten belope van €1.700 als de lichamelijke schade van de financiële consultant ten belope van €11.400 zijn gedekt.

 

En als kers op de taart kunnen we dit aanbieden aan bijzonder scherpe tarieven. Wenst u hierover meer informatie, stuur dan een kort mailtje naar info@futuria.be met vermelding van uw ondernemingsnummer of bel ons even op 078/15.68.00, dan bezorgen wij u zeer snel een persoonlijke offerte.

Terug naar overzicht