Vijf keer sparen met een belastingvermindering

Op zoek naar een mogelijkheid om uw belastingfactuur te verlagen? Kijk dan ook eens naar de spaarformules die recht geven op een belastingvermindering. We selecteerden er vijf.

  1. Pensioensparen

Bent u minstens 18 jaar en niet ouder dan 64 jaar, dan kunt u aan pensioensparen doen. U kunt dan jaarlijks een beperkt bedrag opzijzetten met als doel een extra kapitaal op te bouwen tegen de pensioenleeftijd.

Pensioensparen kan op twee manieren. Ofwel wordt uw storting in een pensioenspaarverzekering belegd, ofwel in een pensioenspaarfonds geïnvesteerd.

In het eerste geval heeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Uw inleg kan dus alleen maar aandikken.

In het tweede geval wordt uw geld geïnvesteerd in aandelen en obligaties en volgt uw tegoed de schommelingen van de beurzen. U kunt in dit geval meer winnen, maar ook verliezen.

Wie hoogstens 980 euro stort, heeft recht op een belastingvermindering van 30%. Wie tussen 980 en het maximumbedrag van 1.260 euro stort, krijgt nog een belastingvermindering van 25%.

Anders gezegd: een storting van 980 euro in een pensioenspaarfonds of een pensioenverzekering levert een belastingbesparing van 294 euro op. Wie 1.260 euro neertelt, moet 315 euro minder aan belastingen betalen.

Het pensioensparen staat zowel open voor werknemers als voor zelfstandigen.

  1. VAPZ

Zelfstandigen kunnen een extra pensioenkapitaal opbouwen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Ze kunnen hieraan maximaal 8,17% van hun beroepsinkomsten van drie jaar geleden besteden, met een absoluut maximum van 3.256,87 euro. Wie kiest voor een sociaal VAPZ, waarbij ook uitkeringen voorzien zijn bij arbeidsongeschiktheid, kan dat verhogen tot 9,40%, met een maximum van 3.747,19 euro.

De opbouw van een VAPZ verloopt via een tak21-spaarverzekering. Die geeft u recht op een gewaarborgde rente. Daar bovenop kan nog een winstdeelneming komen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

De stortingen voor een VAPZ kunnen worden afgetrokken van het inkomen en geven dus een belastingbesparing tegen het hoogste tarief waarin het inkomen valt. Door de aftrek verlaagt bovendien ook de basis waarop uw sociale lasten worden berekend, wat het rendement ervan extra verhoogt.

Het VAPZ is combineerbaar met het pensioensparen.

  1. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen die niet met een vennootschap werken, kunnen naast het klassieke pensioensparen en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen ook een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven. Hiervoor gelden geen veralgemeende maximale premies. Wel is er een persoonlijke grens. Alle pensioenen samen mogen er niet toe leiden dat het pensioen voor een zelfstandige hoger ligt dan 80% van het arbeidsinkomen.

Stortingen voor een POZ genieten eveneens van een belastingvermindering van 30%.

Zelfstandigen die wel met een vennootschap werken, kunnen hun vennootschap dan weer een Individuele Pensioentoezegging laten doen. De premies ervoor zijn aftrekbaar in hoofde van het bedrijf.

  1. Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

Arbeiders en bedienden uit de privésector en contractuelen uit de publieke sector die geen of slechts een beperkte groepsverzekering hebben, kunnen inschrijven voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Hierbij kunnen ze aan hun werkgever vragen dat hij een deel van hun loon afhoudt en doorstort naar de verzekeraar van hun keuze. Die bouwt voor hen dan een bijkomend pensioenkapitaal op. Dat kan gebeuren via een tak21-spaarverzekering, waarbij de spaarder een gegarandeerd minimumrendement geniet en bovenop jaarlijks nog een winstdeelneming kan krijgen als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten. Of via een tak23-beleggingsverzekering, waarbij de stortingen worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds met het doel een hogere opbrengst te halen, maar met het risico dat het ook lelijk kan tegenvallen en er verlies wordt geboekt.

Er kan maximaal 3 procent van het brutoloon worden afgedragen voor het VAPW, al kan dat maximum niet lager zijn dan 1.600 euro per jaar.

Eventuele bijdragen die een werkgever al betaalde voor een groepsverzekering worden meegerekend voor dit VAPW zodat deze formule alleen van toepassing is op mensen die geen of slechts een beperkte groepsverzekering hebben.

De bedragen die uw werkgever doorstort naar de verzekeraar van het VAPW geven eveneens recht op een belastingvermindering van 30%.

  1. Langetermijnsparen

Nog een andere mogelijkheid om met een steuntje van de fiscus een extra pensioenkapitaal op te bouwen, is het langetermijnsparen. Ook dit gebeurt via een tak21-spaarverzekering.

U kunt dit jaar voor 2.350 euro aan langetermijnsparen doen. De stortingen leveren hier eveneens een belastingvermindering van 30% op. Wie het maximumbedrag spaart, moet dus 705 euro minder aan belastingen betalen.

Tot voor enkele jaren werd het langetermijnsparen samen met de kapitaalaflossingen van een woonlening en de premies voor de schuldsaldoverzekering in eenzelfde pot gestopt, waardoor het langetermijnsparen zelden zinvol was voor wie nog een lening afbetaalde. Nu is dat niet meer het geval. Beide fiscale voordelen kunnen worden gecombineerd indien de woonlening de Vlaamse woonbonus geniet.

Laagste kosten

De spaar- en beleggingsverzekeringen waarmee een belastingvermindering kan worden bekomen, kunnen worden onderschreven bij ons kantoor. Wij verbinden er ons steeds toe om te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige andere lopen deze kosten voor bepaalde producten op tot 6,5%.

Meer info over de spaar- en beleggingsverzekeringen met fiscaal voordeel vindt u hieronder.

 

Pensioensparen vergelijken

Langetermijnsparen vergelijken

VAPZ vergelijken

POZ vergelijken

Terug naar overzicht