Tak 21

Een tak21-verzekering is een beleggingsformule voor wie meer op zekerheid wil spelen. Dit type belegging biedt u immers een kapitaalgarantie en een vast gewaarborgd rendement.

 

De rentevoet is evenwel niet vast en kan ook zakken en in principe 0 procent bedragen. Natuurlijk zullen de meeste maatschappijen dat laatste willen vermijden. De intrestvoeten gelden dan voor alle nieuwe stortingen die u doet in het contract.

Naast het vast rendement is er eventueel ook nog een winstdeelname. Deze is evenwel niet gewaarborgd maar afhankelijk van prestaties van de betrokken maatschappij.

Sinds de financiële crisis is ook het belang van een depositobescherming meer en meer onderkend. Ook voor deze producten wordt een waarborg ingesteld tot maximaal 100.000 euro. De overheid zal u tot 100.000 euro dus altijd vergoeden, zodat u zeker bent dat u de belegde sommen niet kunt verliezen (wel na aftrek van belastingen en instapkosten die u niet kunt recupereren). Zowel de taksen als de instapkosten kunnen sterk variëren. Wij helpen u graag in uw zoektocht naar de geschikte formule.

Tenslotte moeten we het ook nog hebben over de uitstapkosten. In een aantal gevallen en onder bepaalde voorwaarden is er geen roerende voorheffing verschuldigd. Vaak zijn er wel uitstapkosten als het contract vroegtijdig wordt stopgezet en in sommige gevallen worden beheerskosten aangerekend. Ook daar zijn er heel wat verschillen zodat het nuttig is u goed te informeren bij Futuria.

 

Wenst u meer informatie? Aarzel dan net en neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.