Lange termijn

Fiscaal

Bij langetermijnsparen spaart u, net zoals bij pensioensparen, voor na uw carrière. De fiscus voorziet een belastingsvoordeel van 30 procent. U dient in geval van een lopend hypothecair krediet wel rekening te houden met het feit of uw fiscale korf hiermee al niet voldoende gevuld is, en u dus nog ruimte heeft om aan langetermijnsparen te doen.

Bent u niet zeker, dan kunnen wij dat voor u nakijken. Zo weet u hoeveel u nog kan sparen aan een maximaal rendement.

Het sparen op lange termijn verloopt via een verzekeringscontract. In functie van de beschikbare ruimte voor het fiscaal voordeel wordt een bepaald bedrag afgesproken waarbij ook rekening wordt gehouden met uw beroepsinkomen.

De verzekeringsmaatschappij waarbij u aan langetermijnsparen doet verzekert u dan van een minimumopbrengst voor uw stortingen. Deze minimumrente wordt meestal aangevuld met een variabele rentebonus of winstdeelname, die echter niet gegarandeerd is.

Niet fiscaal

Ook wanneer u niet van een fiscaal voordeel kunt genieten kan een contract voor lange termijnsparen interessant zijn. We spreken dan van een kapitaalsopbouw in het kader van de 4de pensioenpijler. Vermits het rendement van een spaarboekje nog altijd lager ligt dan een Tak 21 product is het perfect mogelijk om via deze beleggingsvorm nog een extra kapitaal op te bouwen.

Wie voor zijn 55ste verjaardag instapt op een Tak 21 product heeft dan weer het voordeel dat er geen anticipatieve heffing meer komt op de bedragen die na de 60ste verjaardag worden ingelegd.

Gemengde levensverzekeringsproducten kunnen ook aangewend worden als instrument om aan vermogensoverdracht te doen. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.