Tak 23

Bij een tak 23 verzekeringsproduct is er geen sprake van een gewaarborgd rendement. Dit type beleggingsproduct gaat immers “investeren” in aandelen, obligaties en andere financiële producten. We spreken dan van zogenaamde beleggingsfondsen.

Vermits de aandelenmarkt nogal kan fluctueren wordt vaak ook geen kapitaalsgarantie voorzien. En al zeker geen waarborg door depositobescherming. Het risico ligt dus integraal bij u. Hierdoor zijn de kosten doorgaans wel lager in vergelijking met een tak 21 product. De mogelijke opbrengsten liggen doorgaans wel hoger, maar zekerheid hebt u met dit type product niet.

De meeste maatschappijen gaan hun tak 23 fondsen nog eens opsplitsen in zogezegd meer of minder dynamische producten, waarbij de meest dynamische ook de meest risicovolle zijn. De kans is wel groter op de hoogste winst. Bij slechte prestaties echter kan u een deel of het volledig ingelegde kapitaal verliezen.

Ook voor een tak23-product moet u een verzekeringsbelasting betalen, maar deze vorm van beleggen is altijd vrijgesteld van roerende voorheffing. Behalve bij een TAK 23 pensioensparen is er dan weer geen mogelijkheid om van een fiscaal voordeel te genieten.

 

Hier is een grondige adviesverstrekking en een degelijke voorafgaande studie van de door het fonds toegepaste beleggingsinstrumenten van cruciaal belang. Iets waar we u als onafhankelijk makelaar graag bij helpen en waarbij we ons conformeren aan alle wettelijke bepalingen inzake transparantie en informatieplicht dienaangaande.

 

Wenst u meer informatie? Aarzel dan niet en neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.