Tak 26

Wie op zoek is naar een alternatief voor een tak 21- of een tak 23-contract op kortere termijn, kan mogelijks zijn gading vinden in een tak 26-product.

Een tak26-kapitalisatiecontract is een wat aparte ‘tak’. Ze biedt u de mogelijkheid om uw geld voor een bepaalde termijn weg te zetten tegen een vooraf vastgestelde rente. Eventueel kan daar nog een getrouwheidspremie of een winstdeelneming aan worden gekoppeld.

Kiest u voor een meerjarige belegging, dan wordt uw opbrengst mee opgespaard en pas op de vervaldag uitgekeerd. Ze is dus erg vergelijkbaar met een kapitalisatiekasbon. Op de intrest wordt ook 30% roerende voorheffing ingehouden.

Juridisch is een tak26 in tegenstelling tot een tak 21-spaarverzekering en tak 23-beleggingsverzekering echter geen verzekering. Er is geen verzekeringsnemer die geld stort, een verzekerde of een begunstigde. Wil u dus dat uw geld in deze beleggingsvorm bij uw overlijden zou worden uitgekeerd aan een specifieke begunstigde, dan moet u dit in een testament opnemen.

Dat het geen verzekering is, heeft ook voordelen. U hoeft bij het afsluiten van de overeenkomst geen 2% verzekeringstaks te betalen. Die heeft u wel als u een tak 21-spaarverzekering of een tak23-beleggingsverzekering aangaat.

U kunt uit een tak26-belegging vervroegd een bepaald percentage van uw vermogen opnemen zonder extra kosten. Wil u meer opnemen of de belegging volledig vervroegd stopzetten, dan kunnen u doorgaans wel uitstapkosten worden aangerekend.

Zoals steeds engageert Futuria zich om de kosten zo laag mogelijk te houden. Om die reden rekenen wij als makelaar geen instap- of beheerskosten aan. Zo kunt u als klant uw kapitaal zo volledig mogelijk laten kapitaliseren.

Wenst u meer informatie? Aarzel dan net en neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.