Kind/jeugd

Veel ouders of grootouders kiezen er meer en meer voor om een verzekeringspaarplan af te sluiten voor hun kinderen of kleinkinderen. Als houder van het spaarplan blijft u volledige controle behouden over de fondsen en kunt u kiezen hoeveel en wanneer u stortingen verricht.

Dit kan op regelmatige basis (met een doorlopende opdracht) of via vrije stortingen. U bepaalt zelf de einddatum van het contract (weliswaar tussen de 18de en 25ste verjaardag van het betrokken kind) en u moet daarbij ook rekening houden dat een looptijd van minstens 10 jaar noodzakelijk is. Er is een gewaarborgd rendement voorzien en meestal wordt ook een bonus of winstdeelname voorzien.

Op het einde van de looptijd kan u ervoor opteren om het geld aan de begunstigde te schenken, of het naar de eigen rekening te laten terugvloeien en het te schenken op het moment dat u het meest geschikt acht.

Het plan kan dus gebruikt worden voor de financiering van diverse behoeften : studies, huwelijksfeest, startkapitaal bij de bouw of aankoop van een eigen woning en dergelijke meer.