News

Wat is nu precies ‘recht om vergeten te worden’? De wet betreffende verzekeringen van 4 april 2019 bevat “het recht om vergeten te worden” en gaat van kracht op 1 februari 2020. De wet is van toepassing op schuldsaldoverzekeringen, afgesloten in het kader van een hypothecair of professioneel krediet. Wat is het doel van deze wet? Het doel van de wet...

Verzekeraar NN heeft de rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2019 bekendgemaakt. De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede is een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële...

Organiseer jij binnenkort zelf het communiefeest van je zoon en/of dochter of ben je een trots familielid of vriend van een communicant en heb jij de feestplanning als taak gekregen? Dan is de kans groot dat jij nu in volle voorbereiding bent!  Naast de locatie,...

De tak21-spaarverzekeringen van Patronale hebben over 2019 minstens 1,50% opgebracht. Voor Secure21 was dat zelfs 1,65%. Het rendement van Secure21 is opgebouwd uit drie componenten. De eerste is een basisrentevoet die gegarandeerd wordt gedurende de hele looptijd van het contract. Bovenop wordt een variabele...

Bij het afsluiten van een woonlening, ofwel een hypothecaire lening, heb je tegelijk ook schulden bij de bank. Om je partner of erfgenamen financieel te beschermen sluit je best een schuldsaldoverzekering af. Deze verzekering zorgt ervoor dat zij jouw schulden niet erven wanneer je...