AG stort 1% van inleg in AG Fund+ en AG Target+ terug

Beleggers die tussen 13 mei en 5 juli 2024 geld storten in tak23-beleggingsfondsen van AG Fund+ of in het nieuwe AG Target+ met Euro Equities 2032 krijgen, na aftrek van de verzekeringstaks, 1% van hun inleg als cashback teruggestort op hun rekening.

AG Fund+ geeft de belegger de mogelijkheid om via een tak23-beleggingsverzekering in diverse fondsen te investeren. Die kunnen beleggen in aandelen, obligaties, cash of in een combinatie daarvan. Er zijn drie types: strategische fondsen, fondsen die erop gericht zijn de activa aan te passen in functie van de marktomstandigheden en fondsen die vrij beheerd worden.

De formule biedt daarbij tevens de optie om een bescherming in te bouwen. Eens een meerwaarde van 10%, 20% of 30% is gerealiseerd, kan de spaarder kiezen voor een automatische transfert van zijn gelden naar een voorzichtiger fonds. Aan de andere kant hij ook kiezen voor een verliesbeperker, waarbij de gelden na een daling met 5%, 10%, 15%, 20% of 30% tijdelijk worden overgebracht naar een voorzichter fonds om ze te behoeden voor een verdere terugval.

Bij AG Target+ worden eveneens formules aangeboden die de belegger de mogelijkheid geven om de profiteren van een positieve evolutie van een index of een fonds – in dit geval het aandelenfonds Euro Equities 2032- en tegelijk het mogelijke verlies te beperken tot een bepaald percentage.

In tegenstelling tot bij AG Fund+ is AG Target+ wel een gesloten formule. Dat betekent dat op dit laatste product geen bijstortingen mogelijk zijn.

Gezien beide beleggingen in een verzekeringsjas zitten, kan er bovendien vrij een begunstigde bij overlijden worden aangeduid.

Om de beleggingsproducten te promoten, doet verzekeraar AG tussen 13 mei en 5 juli 2024 een cashback-actie. Ze houdt in dat de maatschappij na aftrek van de verzekeringstaks 1% van de inleg uit die periode zal terugstorten op de rekening van de belegger. De storting van de klant moet dan wel minstens 10.000 euro groot zijn. De actie geldt voor eerste stortingen en bijstortingen in AG Fund+ en voor nieuwe contracten van AG Target+.

Een vervroegde afsluiting van de actie is mogelijk.