AG Insurance verlaagt rente op pensioenspaarverzekeringen

AG Insurance verlaagt vanaf 1 juli 2016 de rente op zijn pensioenspaarverzekeringen. Afhankelijk van het contract zakt de gewaarborgde rente tot 1,00 procent of tot 0,50 procent. Stortingen die nog voor die datum gebeuren, genieten nog van de huidige voorwaarden.

De opbrengst van een tak21-pensioenspaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede is een winstdeelneming, die bovenop de basisrente wordt uitgekeerd als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

De verlaging van de rente slaat op de gegarandeerde intrestvoet en geldt voor de contracten waarop een fiscaal voordeel geldt zoals het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de RIZIV-pensioencontracten voor de medische beroepen, de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor bedrijfsleiders, BLV, Top Manager, Modulife en Pension@work, alsook voor de overeenkomsten Top Rendement, Top Multilife en Top Life die zowel als fiscaal pensioensparen en langetermijnsparen kunnen aangewend worden of als vrij periodiek sparen.

De gegarandeerde rente op deze contracten wordt verlaagd van 1,50% naar 1,00% voor overeenkomsten met waarborg op de reserves en zonder waarborg op de nieuwe premies. Dit houdt in dat de reeds opgebouwde reserves tot de einddatum van het contract blijven genieten van de oude rentevoeten, maar dat nieuwe stortingen vanaf 1 juli een gewaarborgde rente van 1,00% zullen krijgen.

Voor lopende contracten met een gewaarborgde rente op zowel de reserve als op de nieuwe premies verandert uiteraard niets. Zij blijven tot de vervaldag van de afgesproken rentevoeten genieten als het gestorte bedrag niet stijgt. Wordt het bedrag wel opgetrokken, dan krijgt de verhoging vanaf 1 juli een rentevoet van 0,50%.

De spaarverzekeringen van AG Insurance kunnen onder meer worden onderschreven bij ons. We hebben er ons toe verbonden om te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige andere lopen die voor bepaalde producten op tot 6,5%.

Meer info over de tak21-spaarverzekeringen vindt u HIER