AG maakt rendementen tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekend

Verzekeraar AG heeft de globale rendementen van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2023 bekendgemaakt. Contracten die recht geven op een fiscaal voordeel brachten tot 2,30% op.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisrente. Het tweede is een winstdeelneming die bovenop die basisvergoeding gegeven kan worden als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten. Dat tweede deel moet elk jaar opnieuw worden bekeken.

AG biedt een hele waaier aan tak21-spaarverzekeringen aan. De eerste reeks is bedoeld voor de opbouw van een extra pensioenkapitaal voor zelfstandigen (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, VAPZ), zelfstandige bedrijfsleiders (Individuele Pensioentoezegging, IPT) en geconventioneerde artsen en tandartsen (Riziv-contract). Door de winstdeelneming werd het totaalrendement over 2023 voor contracten die sinds september 2020 werden afgesloten opgetrokken tot 2,30%.

Voor de overeenkomsten Top Rendement waarmee particulieren een aanvullend pensioen kunnen opbouwen en die zelfstandigen tot september 2020 konden afsluiten voor de opbouw van een extra pensioen was dat tot 2%.

Bij de contracten Top Life ’99, waarop tussen 1 februari 2009 en 31 december 2017 voor het eerst kon worden ingestapt, werd het totaal rendement over 2023 via een winstdeelneming aangevuld tot 1,50%. Overeenkomsten die al een gegarandeerde basisvergoeding hebben die hoger ligt, ontvangen geen bijkomende winstdeelneming. Bij hen stemt het globale rendement overeen met de gewaarborgde rente.

Daarnaast biedt AG ook groepsverzekeringen aan. Bij de contracten Pension@Work kwam de totale vergoeding voor de Pension Life-polissen die sinds 1 januari 2018 werden afgesloten na winstdeelneming uit op 1,70%. Voor de oudere contracten Top Life ’99 is er via de winstdeelneming een aanvulling tot 1,50%. Polissen met een hogere gewaarborgde rente genieten deze hogere rente.

Voorts zijn er contracten die niet in aanmerking komen voor het pensioensparen of het langetermijnsparen. Voor de overeenkomsten AG Safe+ bedraagt de totale vergoeding voor de huidige contracten 2,50%. Voor oudere contracten wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via de winstdeelneming opgetrokken tot 1,35%. Voor de contracten met een hogere basisrente wordt geen bijkomende winstdeling toegekend.

Voor de overeenkomsten Safe Return+ en Top Rendement Invest 0% kwam de totale opbrengst via de winstdeelneming uit op 1%.

Voor de overeenkomsten For Kids, waarbij gespaard kan worden voor de kinderen of kleinkinderen, wordt de totale opbrengst voor de laagste gewaarborgde rentes via winstdeelneming opgetrokken tot 2%. Contracten met een basisrente van 2,50% en 3,25% ontvangen geen extra winstdeelneming.