AG verhoogt gewaarborgde rente tot 1,75%

De verzekeringsmaatschappij AG trekt vanaf 23 september 2023 de gewaarborgde rente op voor haar spaarverzekeringen waarmee de consument op een fiscaal interessante manier kan sparen voor een extra pensioen. Ze bedraagt voortaan 1,75%. Bovenop kan de spaarder nog een extra winstdeelneming krijgen. De stijging is van toepassing op nieuwe contracten én op nieuwe stortingen in reeds lopende contracten in producten binnen het ‘Main Fund’.

Bij een spaarverzekering bestaat de vergoeding uit twee delen. Het eerste is een gewaarborgde basisrente die in elk geval wordt toegekend. Het tweede is een winstdeelneming die eventueel bovenop de basisrente kan worden gegeven als de verzekeringsmaatschappij de stortingen met winst kan herbeleggen en haar financiële situatie dat toelaat.

Bij AG wijzigt nu dit eerste deel voor spaarverzekeringen waarmee de consument op een fiscaal interessante manier kan sparen voor een extra pensioen. Het gaat zowel om het klassieke pensioensparen, als om het langetermijnsparen en de stortingen voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Op recente contracten bedraagt de gewaarborgde basisrente voortaan 1,75% in plaats van 1,50%.

Met een Top Rendement kan de consument aan klassiek pensioensparen doen. Dat is een formule waarmee hij elk jaar tot 1.270 euro kan storten. Wie een bedrag van hoogstens 990 euro stort, krijgt een belastingvermindering van 30% op het gestorte bedrag, wat dus kan oplopen tot 297 euro. Wie tussen 990 euro en 1.270 euro stort, heeft nog recht op een belastingvermindering van 25%. Wie het maximum stort, moet dus 317,50 euro minder belastingen betalen.

Een Top Rendement kan ook worden gebruikt om aan langetermijnsparen te doen. Hier kan de consument onder bepaalde voorwaarden tot 2.350 euro storten. De precieze som hangt af van het beroepsinkomen. De toegestane storting levert een belastingvermindering van 30% op.

Hebt u een netto belastbaar beroepsinkomen van 36.227 euro of meer, dan kan u dit jaar een maximumbedrag van 2.350 euro sparen. Dit levert een belastingvoordeel op van 705 euro.

Het klassieke pensioensparen en het langetermijnsparen mogen gecumuleerd worden.

Tot slot geldt de nieuwe gegarandeerde basisrente van 1,75% ook voor de contracten voor de opbouw van een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en de Individuele Pensioenstoezegging (IPT) Met een contract VAPZ kan u 8,17% van uw netto belastbaar inkomen sparen met een maximum van 3.859,40 euro per jaar. De stortingen leveren de spaarder een belastingvoordeel tegen het tarief van zijn hoogste schijf op. Bovendien moet hij nadien minder sociale lasten betalen.
Bent u bedrijfsleider? Dan kan uw contract IPT worden ingezet als aanvulling op uw VAPZ om het belastingvoordeel te optimaliseren. Hierbij dient men rekening te houden met de 80%-regel. De vennootschap kan de gestorte premies vervolgens aftrekken als beroepskost in het kader van de vennootschapsbelasting. Om de correcte bedragen te berekenen vraagt u best raad aan uw makelaar of boekhouder.

En wat met de bestaande contracten?
Nieuwe stortingen in tak 21-contracten binnen het Mainfund profiteren mee van een verhoging tot 1,75%. Voor de overige reeds lopende spaarverzekeringen met fiscaal voordeel voorziet AG voor nieuwe stortingen een verhoging van de gewaarborgde rentevoet van 1,25% naar 1,50%.  Concreet gaat het over nieuwe stortingen in contracten uit volgende fondsen: ‘Pension Life’, ‘Top Life 99’, ‘Top Life 92’ en ‘Rendement’.