AG verhoogt rente op AG Invest+ tot 3,50%

Verzekeraar AG Insurance past de vergoeding op zijn AG Invest+-spaarverzekering vanaf 22 juni 2024 aan. De eerste twee jaar biedt ze een gewaarborgde rente van 3,50%, de volgende zes jaar wordt dat 2,25%. Nu bedraagt de gewaarborgde rente nog 2% voor de hele looptijd van 8 jaar en 1 maand.

De opbrengst van een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gewaarborgde basisrente. Daar bovenop kan de spaarder jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen als verzekeraar AG Insurance zijn storting met winst kan herbeleggen en zijn financiële situatie dat toestaat. Die winstdeelneming is evenwel niet gegarandeerd.

AG Insurance gaat nu de gewaarborgde basisrente opsplitsen. Toch nog toe was er één minimumtarief voor de hele looptijd van 8 jaar en 1 maand. Vanaf 22 juni geldt een basisrente van 3,50% voor de eerste twee jaar en een basisrente van 2,25% voor de resterende periode.

Met die opsplitsing speelt AG Insurance in op de inverse rentecurve. De rente op 1 en 2 jaar ligt nog altijd hoger dan de rente voor beleggingen op de langere termijn. Bovendien kan de verzekeraar zo een aanbod doen voor spaarders die een herbelegging zoeken voor hun staatsbon die in september vervalt.

Om in te spelen op die vervaldag biedt AG Insurance zijn klanten trouwens nu ook de mogelijkheid om al 90 dagen vooraf in te tekenen op een spaarverzekering. Tot nog toe kon de aanvangsdatum hoogstens 30 dagen in de toekomst liggen.

AG Insurance verhoogt daarnaast nog de gewaarborgde basisrente op een aantal andere spaarverzekeringen. Voor AG Safe+ van onbepaalde duur met schenking, AG Business Invest Private en AG Business Invest op 8 jaar gaat ze van 2% naar 2,50%. Voor AG Business Invest op 5 jaar is dat van 1,75% naar 2,25%.