Allianz betaalt helft van taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf

Wie tussen 4 februari en 31 mei 2019 meer dan 25.000 euro stort in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet maar 1% in plaats van 2% premietaks betalen. Tijdens de actieperiode draagt de verzekeraar de taks immers voor de helft zelf.

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

Het product is dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Er wordt alleen voorheffing afgehouden indien aan de belegging toch een minimumrendement is gekoppeld én de belegging al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Tussen 4 februari en 31 mei neemt Allianz hier evenwel de helft voor eigen rekening bij stortingen van meer dan 25.000 euro.

De actie geldt zowel voor bijstortingen op bestaande contracten als voor nieuwe overeenkomsten van Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan of Allianz Invest. De bedragen moeten in één keer worden gestort.

Wenst u meer informatie deze actie? Aarzel dan niet om contact op te nemen via beleggingen@futuria.be of 09/233 13 63.