Allianz betaalt minstens helft van taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf

Wie tussen 27 januari en 27 maart 2020 een storting doet in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz krijgt in een aantal gevallen de volledige premietaks van 2% kwijtgescholden. De verzekeraar draagt de kwijtgescholden taks tijdens de actieperiode zelf.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de storting van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van zijn investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

 

Het product is dus erg vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Ze is dus handig om te sparen voor de (klein-)kinderen.

 

Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Op de opbrengst wordt alleen belasting afgehouden indien aan de belegging een minimumrendement is gekoppeld én de belegging al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.

 

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten wel een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2% op de ingebrachte som.

 

Tot 27 maart neemt Allianz die in een aantal gevallen geheel voor eigen rekening. Dat is met name het geval voor (bij)stortingen in de tak23-beleggingsdeel van de producten Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan en Allianz Invest. Voorwaarde is wel dat het totaal gestorte bedrag minimum 100.000 euro bedraagt. Naast het deel dat hij een in de beleggingsverzekering investeert, kan de spaarder ook een deel van zijn inleg onderbrengen in een tak21-spaarverzekering, die hem een gewaarborgde basisopbrengst biedt.

Deze tijdelijke actie komt bovenop een permanente promotie voor tak23-beleggingen in het nieuwe ActiveInvest-aanbod. Hiervoor neemt Allianz 1% van de premietaks voor eigen rekening.

Een vervroegde afsluiting van beide acties is altijd mogelijk. Wie interesse heeft, wacht dus best niet te lang.

 

Heeft u interesse in bovenstaand product? Contacteer ons dan via info@futuria.be of bel op 09/233 13 63!