Allianz betaalt taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf.

Wie tussen 31 januari en 30 april 2022 geld stort in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet slechts de helft of zelfs geen premietaks op zijn storting betalen. De verzekeringsmaatschappij neemt die in de actieperiode zelf ten laste.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de gang van zaken op de financiële markten en de samenstelling van dat fonds. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

 

Het product is dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Er wordt alleen voorheffing afgehouden indien aan de belegging toch een minimumrendement is gekoppeld én de belegging al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.

 

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Tussen 31 januari en 1 april neemt Allianz die deels of volledig voor eigen rekening.

 

De verzekeringsmaatschappij betaalt tijdens de actieperiode de 2% taks zelf voor stortingen of bijstortingen van minstens 6.200 euro voor de contracten Allianz for a Better World en Allianz ActiveInvest en voor stortingen en bijstortingen van minstens 100.000 euro voor de contracten Allianz Excellence, Allianz Invest, Allianz Exclusive, Allianz Expertise en Allianz Privilege. Voor stortingen van 25.000 euro tot 100.000 euro in deze Allianz Excellence neemt de maatschappij de helft van de taks – dus 1% – voor haar rekening.

 

De actie geldt niet voor de contracten Allianz Excellence Plan, Allianz Immo Invest en Allianz Opportunity. Een vervroegde afsluiting van de actie is op elk moment mogelijk.

 

Wil u profiteren van deze promotie, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@futuria.be of op het telefoonnummer: 09/ 233 13 63.
Wij helpen u graag verder.