Allianz betaalt tot 30 juni taks op tak23-beleggingsverzekeringen zelf

Wie voor eind juni 2024 meer dan 6.200 euro (bij)stort in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet geen premietaks betalen. De verzekeraar neemt die dan namelijk voor eigen rekening.

 

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

 

Het product is dus sterk vergelijkbaar met het beleggen in fondsen die door banken worden beheerd. Toch zijn er een aantal verschillen. Zo is het via een beleggingsverzekering makkelijker om een begunstigde, die de uiteindelijke opbrengst krijgt, aan te duiden. Voorts is doorgaans geen roerende voorheffing verschuldigd. Er wordt alleen voorheffing afgehouden indien aan de belegging toch een minimumrendement is gekoppeld én de belegging al na minder dan 8 jaar en 1 dag wordt opgevraagd.

 

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die bedraagt 2%. Tot eind juni 2024 neemt Allianz die evenwel voor eigen rekening bij stortingen van meer dan 6.200 euro.

 

De actie geldt zowel voor bijstortingen op bestaande contracten als voor nieuwe overeenkomsten van Allianz ActiveInvest, Allianz Invest for Life3A My Future en Allianz Excellence. De bedragen moeten in één keer worden gestort.