Allianz betaalt taks tot 2% op tak23-beleggingsverzekeringen zelf

Wie tussen 25 mei en 3 juli 2020 een storting doet in een tak23-beleggingsverzekering bij Allianz moet maar 1% premietaks betalen. De verzekeringsmaatschappij neemt de premietaks gedeeltelijk zelf ten laste. De spaarder kan bijgevolg 1% extra beleggen.

Allianz biedt, op tak 23, een taksactie aan van 1% op de premietaks voor de producten Allianz ActiveInvest, Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan en Allianz Invest.
Voor het product Allianz ActiveInvest komt deze actie bovenop de permanente actie van 1%, dus in totaal 2%.

Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de inleg van de spaarder belegd in een fonds. De evolutie van de waarde van de investering hangt nadien volledig af van de samenstelling van dat fonds en van de gang van zaken op de financiële markten. Het ingelegde kapitaal kan (sterk) stijgen of (sterk) dalen.

Bij het instappen in een tak23-beleggingsverzekering moet naast de instapkosten ook een premietaks worden betaald. Die premietaks bedraagt 2%, tussen 25 mei en 3 juli neemt Allianz 1% hiervan zelf ten laste.

De actie geldt zowel voor bijstortingen op bestaande contracten als voor nieuwe overeenkomsten van Allianz ActiveInvest, Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan of Allianz Invest. Het voorgenomen bedrag moet in één keer worden gestort.

Voor Allianz ActiveInvest geldt vanaf 25 mei bovendien een nieuwigheid. Voortaan is het beschermingsmechanisme ‘Stapsgewijs dynamiseren van het spaartegoed’ beschikbaar voor deze formule. Dat betekent dat het mogelijk is om de stortingen te spreiden, waardoor u tegen een gemiddelde koers instapt en extreme koersen uitvlakt.

 

Laagste kosten

De beleggingsverzekeringen van Allianz kunnen worden onderschreven via ons kantoor. Wij verbinden er zoals steeds toe om te werken aan de laagste kosten van de markt. Heeft u interesse in één van bovenstaande producten? Neem dan contact op via info@futuria.be of bel ons op het nummer: 09 233 13 63!