Allianz maakt rendementen tak21-spaarverzekeringen over 2016 bekend

Allianz heeft de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2016 bekendgemaakt. De contracten met een fiscaal voordeel brachten minstens 2,00% op.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede bestaat uit een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor de contracten Plan for Life staan stortingen uit met een gewaarborgde rente tussen 0,50% en 3,75%. In de spaarplannen waarvoor de stortingen recht geven op een fiscaal voordeel, wordt het globale rendement voor de inlages met de laagste rentes via de winstdeelnemingen echter opgetrokken tot 2,00%. Voor de hogere rentes wordt dan weer geen extra winstdeelneming toegekend en is het totale rendement gelijk aan het gewaarborgde rendement. Voor de contracten zonder fiscaal voordeel gebeurt de optrekking tot minstens 1,75%.

De contracten Allianz Excellence en Allianz Invest bestaan dan weer uit de combinatie van een veilige tak21-spaarverzekering en een meer op rendement gerichte tak23-beleggingsverzekering. De stortingen in dit laatste deel worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds, waarvan de waarde volledig afhangt van de evolutie van de financiële markten en dus zowel kan stijgen als kan dalen.

Op het tak21-gedeelte bedraagt de gewaarborgde rente 0% en moet de totale opbrengst dus komen van de winstdeelnemingen. Voor stortingen in Allianz Safe bedragen die 0,75%, voor investeringen in Invest for Life Dynamic3A is dat 1,50%.In nieuwe contracten kan in tak21 enkel nog belegd worden in Allianz Safe.

In Invest for Life Corporate staan stortingen uit tegen gewaarborgde rentes van 0,25% tot 2,50%. Via winstdeelnemingen worden de laagste rentes verhoogd tot 1,00%. Voor de hogere rentes worden geen extra’s toegevoegd.

Daarnaast telt Allianz nog een aantal uitdovende tak21-spaarverzekeringen. Wie nog een contract heeft, kan dit verder laten lopen. Nieuwe spaarplannen worden echter niet meer geopend. Dit geldt voor de formules Invest for Life, Invest for Life Dynamic, Invest for Life Secure, Invest for Life Corporate, Invest for Life3A, Invest for Life Protect en Invest for Life Dynamic3A.

Bij Invest for Life3A, Invest for Life Protect en Invest for Life Corporate worden de laagste opbrengsten via de winstdeelnemingen verhoogd tot 1,00%. Bij de hogere rentes worden geen extra’s toegevoegd.

Bij Invest for Life Dynamic en Invest for Life Dynamic3A bedroeg de gewaarborgde rente 0%. In de eerste spaarformule wordt dit via winstdeelnemingen opgetrokken tot 0,50%. In de tweede tot 1,50%.

Voor Invest for Life en Invest for Life Secure worden over 2016 geen winstdeelnemingen toegekend.