Allianz maakt rendementen tak21-spaarverzekeringen over 2019 bekend

Allianz heeft de opbrengsten van zijn tak21-spaarverzekeringen over 2019 bekendgemaakt. De contracten met een fiscaal voordeel brachten minstens 1,80% op, wat in de huidige omstandigheden aanzienlijk is.

De opbrengst voor een tak21-spaarverzekering bestaat uit twee delen. Het eerste is een gegarandeerde basisvergoeding. Het tweede een winstdeelneming die bovenop de basisrente kan worden gegeven als de evolutie op de financiële markten en de resultaten van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Voor de contracten Plan for Life staan stortingen uit met een gewaarborgde rente tussen 0,00% en 3,75%. In de spaarplannen waarvoor de stortingen recht geven op een fiscaal voordeel, wordt het globale rendement voor de inlages met de laagste rentes via de winstdeelnemingen opgetrokken tot 1,80%. Voor de hogere rentes wordt dan weer geen extra winstdeelneming toegekend en is het totale rendement gelijk aan het gewaarborgde rendement. Voor de contracten zonder fiscaal voordeel gebeurt de optrekking tot minstens 1,40%.

Daarnaast beheert Allianz nog een aantal tak21-spaarverzekeringen, waarvoor geen nieuwe contracten meer worden afgesloten. De bestaande overeenkomsten blijven wel doorlopen.

Bij Invest for Life3A, Invest for Life Protect worden de laagste opbrengsten via de winstdeelnemingen verhoogd tot 0,60%.

Bij Invest for Life Dynamic en Invest for Life Dynamic3A bedroeg de gewaarborgde rente 0%. In de eerste spaarformule wordt dit via winstdeelnemingen opgetrokken tot 0,40%. In de tweede tot 1,00%.

Voor Invest for Life en Invest for Life Secure worden over 2019 geen winstdeelnemingen toegekend.

De contracten Allianz Excellence en Allianz Invest die tot eind 2019 werden afgesloten, bestaan dan weer uit de combinatie van een veilige tak21-spaarverzekering en een meer op rendement gerichte tak23-beleggingsverzekering. De stortingen in dit laatste deel worden geïnvesteerd in een beleggingsfonds, waarvan de waarde volledig afhangt van de evolutie van de financiële markten en dus zowel kan stijgen als kan dalen.

Op het tak21-gedeelte bedraagt de gewaarborgde rente voor stortingen in Allianz Safe 0% en moet de totale opbrengst dus komen van de winstdeelnemingen. En die bedroeg in 2019 0,50%.

Voor het tak 23-deel noteren we volgende rendementen voor 2019: AI Strategy Neutral: 7,71%%, AI Strategy Balanced: 16,86%, AI Strategy Dynamic: 22,99%, AI Europe: 28,69%, AI Patrimoine: 10,48% en AI Emergents: 14,94%. Het herstel van de beurzen na hun terugval eind 2018 was daaraan niet vreemd.

In de beleggingscontracten die sinds 1 januari 2020 worden afgesloten, wordt tak21 overigens niet langer aangeboden.

In Invest for Life Corporate staan stortingen uit tegen gewaarborgde rentes van 0,00% tot 2,50%. Via winstdeelnemingen worden de laagste rentes verhoogd tot 0,50%. Voor de hogere rentes worden geen extra’s toegevoegd.

Gezien het lage rentepeil raadt Allianz zijn klanten intussen aan om over te stappen naar tak23-beleggingsverzekeringen, waarvan de opbrengst gekoppeld is aan die van beleggingsfondsen. Met uitzondering van AE Carmignac Euro-Patrimoine en de kortetermijnfondsen behaalden alle fondsen die worden aangeboden een positief rendement. In de afdeling ‘beleggen en voorzorg’ konden zeven fondsen zelfs boven op een rendement van meer dan 25%: AE Allianz Europe Equity Growth, Allianz Immo Invest, AE Allianz Europe Small Cap Equity, AE Allianz Global Equity, AI Europe, AE Oddo Avenir Europe en AE R-co Valor.