Allianz neemt deel premietaks voor eigen rekening

Verzekeraar Allianz neemt tot 31 mei 2017 de premietaks voor eigen rekening voor alle stortingen in het tak 23-deel van Allianz Excellence en Allianz Invest.

Allianz Excellence en Allianz Invest combineren een tak21-spaarverzekering met een tak23-beleggingsverzekering.

De tak21-spaarverzekering biedt een gegarandeerde basisrente. Bovenop krijgt de consument een winstdeelneming indien de verzekeraar winstgevend is.

In het Excellence-contract bedraagt de basisrente 0%. Dat betekent dat de winst voor dit deel van de overeenkomst volledig moet komen uit de winstdeelneming. Maar tegelijk biedt dat de garantie dat de basisinleg – na afhouding van de kosten – en de reeds toegekende winstdeelnemingen uit het verleden niet verloren gaan.

Deze tak21-spaarverzekering wordt gecombineerd met een tak23-beleggingsverzekering. De opbrengst van dit deel is volledig gekoppeld aan de evolutie van het gekozen beleggingsfonds waarin de premie wordt belegd. Die opbrengst kan dus zowel positief als negatief zijn.

De spaarder heeft voor dit deel de keuze uit een waaier aan fondsen. Hij kan daarbij het fonds kiezen dat qua investeringen en risico het best aansluit bij zijn persoonlijke voorkeur.

Op de stortingen voor tak21-spaarverzekeringen en tak23-beleggingsverzekeringen heft de overheid een taks van 2% op het gestorte bedrag, na afhouding van de instapkosten. Tijdens de actieperiode betaalt Allianz de premietaks op het tak23-deel zelf. Het voordeel geldt zowel voor nieuwe contracten als voor bijstortingen op bestaande overeenkomsten.

 

Laagste instapkosten.

Wij hebben er ons toe verbonden om voor onder meer tak21- en tak23-beleggingen te werken tegen wellicht de laagste kosten in België. Bij sommige andere lopen die voor bepaalde producten op tot 6,5%. Dit is geen promotie, maar een permanente aanbieding. U betaalt dus ook op de toekomstige stortingen de verlaagde instapkosten.

Meer info over de tak21-spaarverzekeringen vindt u op http://www.spaargids.be/sparen/tak-21.html of indien u interesse heeft in een tak23- product kan u een kijkje nemen op http://www.spaargids.be/sparen/tak-23.html.